Wybór uczelni

Konsultacja dotycząca wyboru uczelni

Od 20 lat pomagamy młodym ludziom w wyborze kierunków studiów. Przekonujemy ich, że ranking uczelni nie powinien być głównym kryterium. Wybór uczelni to indywidualna decyzja, na którą wpływa nie tylko kierunek studiów, ich poziom i perspektywy, ale także atmosfera, okazywane wsparcie i życie społeczne. Przyszły student powinien odpowiedzieć sobie też na pytanie, czy jest gotów wyjechać na studia do innego miasta lub nawet za granicę.
Wybór uczelni i kierunku studiów w znaczący sposób determinuje dalsze losy edukacyjne i zawodowe. Ewentualna zmiana ścieżki edukacyjnej wiąże się z trudnościami związanymi z ograniczoną dostępnością miejsc i niejednokrotnie z koniecznością zdawania dodatkowych egzaminów, jak również rozpoczęcia drogi zawodowej. Trafny wybór uczelni zapewni młodemu człowiekowi komfort emocjonalny i pozwoli efektywniej przygotować się do wejścia w świat dorosłych.

Jak wygląda konsultacja ?

– Wypełnienie ankiety otrzymanej po wysłaniu zgłoszenia, która ułatwi  efektywne przygotowanie się doradcy do spotkania.

– Rozmowa ( stacjonarna lub online), podczas której doradca przekaże swoje rekomendacje szkół wyższych.

– Krótki raport wysyłany mailem po spotkaniu.

Dla młodzieży w wieku 16–19 lat

(klasy liceum, maturzyści)

Konsultacja z rodzicami
i dzieckiem
:

Skutecznie pomożemy określić potencjał przyszłego studenta i wybrać odpowiednią dla niego szkołę (możliwa jest dodatkowa specjalistyczna analiza potencjału i potrzeb).

90-120 minut

Koszt: 480 zł

Jeśli zastanawiasz się, czy to spotkanie jest warte swojej ceny, skontaktuj się z nami i posłuchaj, jak analiza potencjału wpłynęła na decyzje innych rodziców i uczniów.

Dla młodzieży w wieku 16–19 lat

(klasy liceum, maturzyści)

Doradztwo:

Wiesz już, co chcesz studiować, ale zastanawiasz się nad wyborem uczelni? Gdzie studiować? W kraju czy zagranicą? Jak wygląda proces rekrutacji? Skorzystaj z wiedzy eksperta, który pokaże Ci, jakie masz możliwości.

60 minut

Koszt: 280 zł

EKSPERT TIM-u:

Dorota Żuchowicz

Doradca edukacyjny, współzałożycielka TalentMap (Pracownia Badania Potencjału)

Od zawsze interesuje simechanizmami motywacji. Dba o cieki rozwoju pedagogów i uczniów, współtworzyła I SLO „Bednarska” w Warszawie, gdzie przez wiele lat pełniła funkcjzastpcy dyrektora szkoły.
Jako dyrektorka HR jednej z najwi
kszych grup inwestycyjnych w Polsce, współtworzyła AkademiTalentów, dbała o szkolenia pracowników, rekrutowanych kandydatów do stanowisk dobierała przede wszystkim wedle potencjału (nie tylko zdobytej juwiedzy). Organizowała równieobozy dla dzieci i młodziey.

Dzisiaj dzieli swój czas midzy biznes a doradztwo edukacyjne. Bierze udział w licznych projektach biznesowych i edukacyjnych.
Pragnie wspiera
młodych ludzi w wyborze cieki edukacyjnej – by wiadomy wybór naleał naprawddo nich. Std zrodził sipomysł TalentMap. Wierzy, e droga do sukcesu płynie z partnerskiego traktowania i poszanowania kadego człowieka – a wic take wiadomoci talentów, potencjału i motywacji, niezalenie od wieku czy wykształcenia.

Posłuchaj, dlaczego wsparcie przy wyborze uczelni jest ważne