fbpx

Kursy feryjne

 

Dla uczniów szkoły podstawowej i maturzystów w ferie zimowe 2022

Zapraszamy na intensywne kursy w ferie zimowe

Od 13 lat skutecznie przygotowujemy uczniów do egzaminów maturalnych. Nasi maturzyści osiągają bardzo wysokie wyniki, podkreślając przy tym znaczący udział naszych kursów w swoim sukcesie. Siłą TIMu są najlepsi nauczyciele, którzy poza wiedzą merytoryczną są cenieni za umiejętność zmotywowania do nauki, pasję i osobowość. Ich wieloletnie doświadczenie zaowocowało stworzeniem autorskich programów.

W trakcie kursów uczniowie systematyzują wiedzę, rozwiązują zadania egzaminacyjne z arkuszy CKE, doskonalą umiejętności, nadrabiają ewentualne zaległości, a także wypracowują kluczowe kompetencje, niezbędne dla przyszłych licealistów i studentów. Stosujemy techniki skutecznego uczenia się, aby szybciej i skuteczniej oraz – co istotne – trwale przyswajać wiedzę przed egzaminami.

Ósmoklasistów zapraszamy na:

– trening pisania wypracowań,

– codzienną matematykę,

– angielski dopracowany do perfekcji

Na zajęciach przećwiczymy kluczowe kompetencje egzaminacyjne.

Maturzystów zapraszamy na intensywny kurs języka polskiego i matematyki. Na zajęciach potrenujemy pisanie wypracowań maturalnych i rozwiązywanie zadań z arkuszy egzaminacyjnych.

 

Kursy feryjne dla ósmoklasistów

 

Terminy kursów:

31 stycznia – 4 lutego 2022

lub

7 lutego – 11 lutego 2022

w godzinach:

9.30-11.00; 11.10-12.40; 12.50-14.20

stacjonarnie lub online 

 

 

Koszt:

440 zł   (w grupie 3-8 os.)

 

1 Step 1
Jestem zainteresowana/y kursami dla 8 klasy SP:
Telefon
Imię i nazwisko
Masz pytanie?
0 /
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder

Język polski – nauka pisania wypracowań

Uczniów VIII klasy SP zapraszamy do popracowania nad pisemną formą wypowiedzi, jedną z kluczowych umiejętności egzaminacyjnych z języka polskiego. Pod opieką doświadczonych nauczycieli uczniowie w grupach liczących od 3 do 8 osób przećwiczą materiał zgodny z wymaganiami egzaminu ósmoklasisty:

Celem kursu jest:

 • ćwiczenie długich form wypowiedzi takich jak: rozprawka i opowiadanie;
 • ćwiczenie krótkich form wypowiedzi np. zaproszenie, ogłoszenie;
 • poprawa stylu, spójności i kompozycji własnej wypowiedzi;
 • nauka porządkowania materiału potrzebnego do tworzenia własnej wypowiedzi, w tym szukanie kontekstów literackich i kulturowych;
 • wzbogacenie słownictwa;
 • nauczenie zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów;
 • uzyskanie przez uczniów większej samodzielności i sprawności w pisaniu wypracowań, tym samym osiągnięcie wysokiego wyniku na egzaminie.

Matematyka

Uczniów VIII klasy SP zapraszamy do popracowania nad kluczowymi umiejętnościami egzaminacyjnymi z matematyki. Pod opieką doświadczonych nauczycieli uczniowie w grupach liczących od 3 do 8 osób przećwiczą materiał zgodny z wymaganiami egzaminu ósmoklasisty:

Celem kursu jest:

 • nauka prawidłowego rozwiązywania zadań, w tym prawidłowego zapisu matematycznego;
 • uzupełnienie brakującej wiedzy;
 • trening rozwiązywania testów;
 • uzyskanie przez uczniów większej samodzielności i sprawności w robieniu zadań, tym samym osiągnięcie wysokiego wyniku na egzaminie.

Język angielski

Uczniów VIII klasy SP zapraszamy do popracowania nad kluczowymi umiejętnościami egzaminacyjnymi z języka angielskiego. Pod opieką doświadczonych nauczycieli uczniowie w grupach liczących od 3 do 8 osób przećwiczą materiał zgodny z wymaganiami egzaminu ósmoklasisty:

Celem kursu jest

 • uzupełnienie brakującej wiedzy leksykalnej i gramatycznej potrzebnej do egzaminu;
 • nauka prawidłowego rozwiązywania ćwiczeń testowych;
 • pokazanie jak wykorzystać techniki skutecznego uczenia się i aplikacje do samodzielnej nauki języka angielskiego;
 • uzyskanie przez uczniów większej samodzielności i sprawności językowej, tym samym osiągnięcie wysokiego wyniku na egzaminie.

Kurs feryjny dla maturzystów

Maraton maturalny z wybranego przedmiotu: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, WOSu, geografii, biologii, chemii, języka niemieckiego i języka hiszpańskiego.

Celem kursu jest :

 • intensywne powtórzenie i zastosowanie wiedzy w charakterystycznych dla matury typach zadań;
 • nabranie biegłości i zapoznanie ze skutecznymi sposobami rozwiązywania zadań egzaminacyjnych;
 • pomoc w przygotowaniu strategii powtórki na ostatni okres przygotowań maturalnych.

 

Terminy kursów:

31 stycznia –  4 lutego 2022

w godz. 10.00-11.30

stacjonarnie lub online

 

 Koszt:

440 zł

(w grupie 3-8 os.) 

1 Step 1
Jestem zainteresowana/y kursami dla maturzystów:Maraton maturalny
Telefon
Imię i nazwisko
Masz pytanie?
0 /
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder