fbpx

Kursy feryjne

online

 

Dla uczniów szkoły podstawowej i maturzystów w ferie 2021

Zapraszamy na intensywne kursy w ferie zimowe 

Ósmoklasistów zapraszamy na kursy, których celem jest dopracowanie kluczowych kompetencji egzaminacyjnych: trening pisania wypracowań, codzienna matematyka i angielski do perfekcji.

Maturzystów zapraszamy na kurs-maraton wiedzy przygotowującej do egzaminu maturalnego z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, WOSu, geografii, biologii, chemii, języka niemieckiego i języka hiszpańskiego.

Od 2009 roku skutecznie przygotowujemy uczniów do egzaminów maturalnych. Nasi maturzyści osiągają bardzo wysokie wyniki, podkreślając przy tym znaczący udział naszych kursów w swoim sukcesie. Siłą TIMu są najlepsi nauczyciele, którzy poza wiedzą merytoryczną są cenieni za umiejętność zmotywowania do nauki, pasję i osobowość. Ich wieloletnie doświadczenie zaowocowało stworzeniem autorskich programów.

W trakcie kursów uczniowie systematyzują wiedzę, rozwiązują zadania egzaminacyjne z arkuszy CKE, doskonalą umiejętności, nadrabiają ewentualne zaległości, a także wypracowują kluczowe kompetencje, niezbędne dla przyszłych licealistów i studentów. Stosujemy techniki skutecznego uczenia się, aby szybciej i skuteczniej oraz – co istotne – trwale przyswajać wiedzę przed egzaminami.

Kursy feryjny dla ósmoklasistów

 

Terminy kursów:

 11-15 stycznia 2021

w godz. 9.30-11.00 lub 11.15-12.45

 

 

Koszt:

390 zł

(w grupie 3-6 os.)

 

Język polski – nauka pisania wypracowań

Uczniów VIII klasy SP zapraszamy do popracowania nad pisemną formą wypowiedzi, jedną z kluczowych umiejętności egzaminacyjnych z języka polskiego. Pod opieką doświadczonych nauczycieli uczniowie w grupach liczących od 3 do 6 osób przećwiczą materiał zgodny z wymaganiami egzaminu ósmoklasisty:

Celem kursu jest:

 • ćwiczenie długich form wypowiedzi takich jak: rozprawka i opowiadanie;
 • ćwiczenie krótkich form wypowiedzi np. zaproszenie, ogłoszenie;
 • poprawa stylu, spójności i kompozycji własnej wypowiedzi;
 • nauka porządkowania materiału potrzebnego do tworzenia własnej wypowiedzi, w tym szukanie kontekstów literackich i kulturowych;
 • wzbogacenie słownictwa;
 • nauczenie zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów;
 • uzyskanie przez uczniów większej samodzielności i sprawności w pisaniu wypracowań, tym samym osiągnięcie wysokiego wyniku na egzaminie.

Matematyka

Uczniów VIII klasy SP zapraszamy do popracowania nad kluczowymi umiejętnościami egzaminacyjnymi z matematyki. Pod opieką doświadczonych nauczycieli uczniowie w grupach liczących od 3 do 6 osób przećwiczą materiał zgodny z wymaganiami egzaminu ósmoklasisty:

Celem kursu jest:

 • nauka prawidłowego rozwiązywania zadań, w tym prawidłowego zapisu matematycznego;
 • uzupełnienie brakującej wiedzy;
 • trening rozwiązywania testów;
 • uzyskanie przez uczniów większej samodzielności i sprawności w robieniu zadań, tym samym osiągnięcie wysokiego wyniku na egzaminie.

Język angielski

Uczniów VIII klasy SP zapraszamy do popracowania nad kluczowymi umiejętnościami egzaminacyjnymi z języka angielskiego. Pod opieką doświadczonych nauczycieli uczniowie w grupach liczących od 3 do 6 osób przećwiczą materiał zgodny z wymaganiami egzaminu ósmoklasisty:

Celem kursu jest

 • uzupełnienie brakującej wiedzy leksykalnej i gramatycznej potrzebnej do egzaminu;
 • nauka prawidłowego rozwiązywania ćwiczeń testowych;
 • pokazanie jak wykorzystać techniki skutecznego uczenia się i aplikacje do samodzielnej nauki języka angielskiego;
 • uzyskanie przez uczniów większej samodzielności i sprawności językowej, tym samym osiągnięcie wysokiego wyniku na egzaminie.

Kurs feryjny dla maturzystów

Maraton maturalny z wybranego przedmiotu: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, WOSu, geografii, biologii, chemii, języka niemieckiego i języka hiszpańskiego

Celem kursu jest :

 • intensywne powtórzenie i zastosowanie wiedzy w charakterystycznych dla matury typach zadań;
 • nabranie biegłości i zapoznanie ze skutecznymi sposobami rozwiązywania zadań egzaminacyjnych;
 • pomoc w przygotowaniu strategii powtórki na ostatni okres przygotowań maturalnych.

 

Terminy kursów:

11-15 stycznia 2021

w godz. 9.30-11.00 lub 11.15-12.45

 

 

Koszt:

390 zł

(w grupie 3-6 os.)

 

WYCHOWANIE PRZEZ KULTURĘ I SZTUKĘ


Towarzystwo Inteligentnej Młodzieży oprócz działalności edukacyjnej stawia sobie za cel wychowanie przez kulturę i sztukę.

Dlatego wszystkich naszych kursantów oraz ich bliskich zapraszamy do udziału w organizowanych lub polecanych przez nas wydarzeniach związanych z kulturą.

Aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie na Facebooku.

Wśród naszych propozycji znajdują się:

Wyprawy ze sztuką

Wyjazdy do najciekawszych muzeów w Europie z doskonałym przewodnikiem

Promocja czytelnictwa

Czytaj min. 6 stron dziennie w ramach wyzwania 6/60 Fundacji Edico

Spacery epokowe

Tematyczne spacery po Warszawie z przewodnikiem

Młodzieżowy Klub Filmowy

Spotkania filmowe w Kinie Iluzjon przygotowane wspólnie z Filmoteką Narodową