Towarzystwo Inteligentnej Młodzieży, doradztwo edukacyjne, wsparcie w wyborze szkoły oraz kursy online oraz stacjonarne dla uczniów szkół podstawowych i wyższych

Polityka prywatności

dla serwisu www.tim.edu.pl

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony www.tim.edu.pl (dalej: Serwis).
  2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Edyta Joanna Plich prowadząca Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną TIM z siedzibą przy ul. Piękna 24/26 , 00-549 Warszawa, REGON 147449980 (dalej: Administrator).
  3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Sposób przetwarzania danych osobowych osób zamawiających usługi w TIM został opisany w Serwisie pod linkiem „RODO” oraz dalszym linkiem „Informacja RODO dla rodzica”. Z kolei sposób przetwarzania danych osobowych uczniów korzystających usług świadczonych przez TIM został opisany pod linkiem „RODO” oraz dalszym linkiem „Informacja RODO dla ucznia”.
  5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
    1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w udostępnionych w ramach Serwisu formularzach internetowych danych obejmujących osobowych, które Użytkownik podaje dobrowolnie chcąc skorzystać z usługi oferowanej przez Serwis,
    2. poprzez gromadzenie plików “cookies”,
  6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub dołączenia do listy wysyłkowej newslettera poprzez pobranie materiałów.
  7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie są sprzedawane osobom trzecim ani w jakikolwiek sposób udostępnione podmiotom nieupoważnionym.
  8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Aby dokonać zmiany lub usunięcia danych (zaprzestania ich przetwarzania) należy wysłać stosowną prośbę na adres sekretariat@tim.edu.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.
  9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  10. Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych podlega bieżącej weryfikacji i w razie potrzeby jest aktualizowana. Aktualizacja polega na zamieszczeniu nowej, ujednoliconej treści informacji na stronie internetowej.
  11. Administrator jako operator serwisu internetowego, zamieszcza pliki cookies na końcowym urządzeniu Użytkownika oraz ma do nich dostęp. Pliki cookies są plikami tekstowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika naszej strony internetowej. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika. Nie służą jednak jego identyfikacji.
  12. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika (w szczególności pliki cookies rozpoznają urządzenie Użytkownika, celem odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej),
  • tworzenia statystyk, które pomagają poznać sposób korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego, co służy ulepszeniu zawartości strony internetowej oraz poprawieniu formy prezentacji zamieszczanych treści,
  • wypełniania formularzy zgłoszeniowych celem zamówienia usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
  1. W ramach serwisu wykorzystujemy dwa główne rodzaje plików (cookies) – sesyjne (session cookies) i stałe (persistent cookies). Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi jedynie do momentu wylogowania, opuszczenia przez użytkownika strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas zdefiniowany w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
  2. Użytkownik, może dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, w celu zablokowania obsługi plików cookies lub uzyskiwania informacji o ich zamieszczeniu w urządzeniu. Zwracamy uwagę, iż zmiana ustawień przeglądarki internetowej użytkownika może ograniczyć dostęp do niektórych funkcjonalności serwisu internetowego.
  3. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  4. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – Kontakt.