Towarzystwo Inteligentnej Młodzieży, doradztwo edukacyjne, wsparcie w wyborze szkoły oraz kursy online oraz stacjonarne dla uczniów szkół podstawowych i wyższych

Predyspozycje językowe

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

Kurs predyspozycji językowych TIM

Uczniom zainteresowanym nauką w klasach dwujęzycznych w 7 i 8 klasie szkoły podstawowej lub w liceum polecamy kurs predyspozycji językowych. Przygotowuje on do testu predyspozycji językowych, ale  również uwrażliwia na języki obce i poszerza horyzonty lingwistyczne.

Czego uczymy na kursie predyspozycji językowych?

Kurs predyspozycji językowych TIM rozwija umiejętność wnikliwego czytania ze zrozumieniem poprzez odnajdowanie analogii w podobnych komunikatach napisanych w różnych językach. Pod opieką doświadczonych nauczycieli młodzież wprawia się w szukaniu kluczowych informacji. Na kursie predyspozycji językowych pracujemy na tekstach w językach, których młodzież nie zna. Duński, portugalski, czeski, łacina, czy nawet węgierski to języki, które pojawiają się na egzaminie predyspozycji językowych. Tekstów w języku angielskim na teście predyspozycji nie ma, ale do znajomości tego języka odwołujemy się przy tłumaczeniach z języków obcych, kiedy szukamy internacjonalizmów, czyli wyrazów, które brzmią podobnie w wielu językach.

Na kursie predyspozycji językowych zwracamy też uwagę na bogactwo rodzimego języka, np. poprzez ćwiczenie frazeologii i dialektów, trenujemy zastosowanie reguł w nim panujących, dbamy o  precyzję wypowiedzi i poprawność tekstową.

Kurs predyspozycji językowych doskonali sztukę logicznego myślenia

Ważnym elementem kursu predyspozycji językowych jest praca z tzw. językiem fikcyjnym, czyli sztucznym fragmentem systemu językowego. Uczniowie analizują tekst, odnajdują reguły gramatyczne charakterystyczne dla danego języka fikcyjnego oraz starają się odgadnąć znaczenie słów na podstawie przykładowych zdań. Uczą się rozpoznawać, a także samodzielnie tworzyć nowe struktury. Takie ćwiczenia doskonalą umiejętność logicznego myślenia, potrzebną nie tylko w nauce języków obcych.

Podczas zajęć korzystamy z materiałów autorskich. Do pracy samodzielnej uczniowie dostają również autorski zbioru zadań Katarzyny Pijanowskiej oraz Magdaleny Siekierzyńskiej, które od lat z sukcesem przygotowują młodzież do testów predyspozycji językowych.

Przygotowanie do testu predyspozycji językowych z TIM można dobrać wedle indywidualnych potrzeb ucznia. Zajęcia odbywają się stacjonarnie lub online. Można je zrealizować w II semestrze roku szkolnego.

Dlaczego warto pójść na kurs predyspozycji językowych?

Kurs predyspozycji językowych przygotowuje do testu predyspozycji językowych, który umożliwia naukę w klasach dwujęzycznych. To klasy, w których poszczególne lekcje prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym. Nauka w dwóch językach pozwala nie tylko na zdobycie kompetencji językowych potrzebnych w liceum, na studiach i w karierze zawodowej, ale też usprawnia pracę mózgu, pozwala na wszechstronny rozwój, daje pewność siebie, swobodę komunikacji i szersze spojrzenie na świat. To dobra inwestycja w przyszłość.

 

Czytaj więcej

 

Zakres merytoryczny testów predyspozycji językowych dla kl. VI i VIII klasy:

Warto podkreślić, że nie jest to test sprawdzający poziom znajomości języka obcego, w którym będzie prowadzona dwujęzyczność.

Test bada w jakim stopniu uczeń wykazuje się wyczuciem stylistycznym i umiejętnością stosowania poprawnych struktur gramatycznych. Sprawdza zasób słownictwa i umiejętność samodzielnie odkrywania reguły rządzące językiem obcym, w tym:

  • pamięć słuchową,
  • rozumienie tekstu oraz relacji składniowych i wyrazowych (ćwiczenia na uzupełnianie luk, kolejność zdań “rozsypanego” tekstu, uzupełnianie informacji),
  • rozumowanie logiczne i selekcję informacji,
  • rozumowanie przez analogię, ćwiczenia w językach fikcyjnych,
  • dedukcję językową (luki w podanych definicjach, dopasowywanie opisów do podanych haseł, ćwiczenia w językach fikcyjnych oraz naturalnych).

Test składa się z kilkunastu zadań, na rozwiązanie których uczniowie mają 90 minut. Na początku zwykle pojawiają się zadania ze słuchu. Po wysłuchaniu tekstu – w języku polskim – trzeba ułożyć zdania w odpowiedniej kolejności, uzupełnić luki w tekście lub zdecydować, czy podane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Na teście często rozdawany jest też na kilka minut tekst w języku obcym, który sprawdza pamięć wzrokową. Pojawiają się również zadania z języka fikcyjnego. Polegają one na rozpoznaniu i zastosowaniu reguł gramatycznych w zdaniach napisanych w sztucznym języku lub rozszyfrowaniu kodu liczbowego czy obrazkowego. Piszący test muszą zwykle dopasować opisy w różnych językach obcych do ich polskich lub obcojęzycznych określeń lub przyporządkować polskie zdaniom obcojęzycznym odpowiednikom. Popularnym poleceniem jest ułożenie instrukcji obsługi w odpowiedniej kolejności, uzupełnienie luk w tekstach podanymi powyżej słowami lub poprawne użycie podanych spójników. Języki obce, które często pojawiają się na egzaminie to łacina, portugalski, włoski, czeskim, słowackim, chorwacki, węgierskim, szwedzki, duński czy esperanto.

Podczas zajęć w Towarzystwie Inteligentnej Młodzieży korzystamy z materiałów autorskich. Do pracy samodzielnej uczniowie dostają również autorski zbioru zadań Katarzyny Pijanowskiej oraz Magdaleny Siekierzyńskiej, które od lat z sukcesem przygotowują młodzież do testów predyspozycji językowych.

testuj swoje kompetencje językowe

Przygotowanie do testu predyspozycji językowych z TIM można dobrać wedle indywidualnych potrzeb ucznia. Zajęcia odbywają się stacjonarnie lub online. Można je zrealizować w II semestrze roku szkolnego.