Anna Pyzikiewicz

Pedagog, nauczyciel wspomagający

Wykształcenie: tytuł magistra uzyskany w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej (rewalidacja), absolwentka Podstaw Psychoterapii przy Wydziale Rehabilitacji AWF (studia podyplomowe).

Doświadczenie zawodowe: z dziećmi niepełnosprawnymi pracuje od 1990 roku, od 2000 roku jako nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych. Od 2007 roku prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi trudnościami.

Pracuję z dziećmi autystycznymi, z zespołem Aspergera, porażeniem mózgowym, trudnościami z koncentracją, nadpobudliwością, dysleksją. Może to przewrotnie zabrzmi, ale trudności moich uczniów to dla mnie wyzwanie. Ich problemy prowokują mnie do tego, aby szukać nowych pomysłów, nowych metod pracy.

Prowadzę treningi umiejętności społecznych dla dzieci, które mają trudności w nawiązywaniu kontaktów, panowaniu nad emocjami, nie potrafią zachować się stanowczo, asertywnie, nie radzą sobie z dokuczaniem rówieśników.

Potrafię porozumieć się z każdym dzieckiem, nauczycielem, rodzicem. Największą przyjemność w pracy odczuwam, gdy mojemu uczniowi uda się rozwiązać problem samodzielnie. Kiedyś usłyszałam ważne zdanie: „osobowość dziecka tworzy się przez jego samodzielność”. Nigdy o tym nie zapominam.

O sobie: Lubię jeździć na rowerze i spacerować bez końca. Najciekawsze pomysły przychodzą mi do głowy, kiedy jestem w ruchu.