Maciej Podbielkowski

Historia, WOS

Wykształcenie: tytuł magistra historii (Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego).

Doświadczenie zawodowe: Nauczyciel języka polskiego w warszawskich liceach (m.in. Bednarska, Przymierza Rodzin, Platerki). Opiekun finalistów Olimpiady Historycznej. W latach 19881996 asystent w Instytucie Historycznym UW. Od 2006 r. główny specjalista Sekcji Dydaktycznej Muzeum Powstania Warszawskiego (prowadzenie lekcji, konferencje dla nauczycieli, scenariusze lekcji).

Współautor podręcznika do WOS-u dla gimnazjum oraz repetytorium z WOS-u dla liceum, a także opracowania Warszawskie Dzieci – młodzież w służbie Polskiego Państwa Podziemnego (Teki Edukacyjne Muzeum Powstania Warszawskiego). Odznaczony medalem „Pro Patria” (2017), Brązowym Krzyżem Zasługi (2019) oraz Brązową Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” (2020).

O sobie: Uczenie sprawia mi stale wiele przyjemności. Uważam, że tradycyjne metody: wykład, lektura monografii i analiza ważnych tekstów źródłowych, są niezastąpione w nauce historii. Konieczne jest przy tym rozwijanie umiejętności krytycznego czytania źródeł i kształtowanie zdolności prawidłowego wnioskowania z konfrontowanych ze sobą świadectw. Zachęcam też uczniów do formułowania własnych ocen ważnych postaci oraz wydarzeń  historycznych.

Moje zawodowe zainteresowania to historia najnowsza Polski (zwłaszcza dzieje opozycji w PRL) oraz historia ustroju.