fbpx

Renata Steczkiewicz

Nauczycielka języka angielskiego

Wykształcenie: absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim i glot-todydaktyki w Polskiej Akademii Nauk.

Doświadczenie zawodowe: języka angielskiego uczy od 1996 roku. Prowadzi kursy dla młodzieży i dorosłych, z sukcesami przygotowuje kursantów do egzaminów wstępnych do szkół, liceów z międzynarodową maturą, egzaminów maturalnych i innych egzami-nów sprawdzających stopień opanowania języka.
Jest lektorką języka angielskiego i języka polskiego jako obcego, a także tłumaczką przysięgłą oraz redaktorką, tłumaczką i autorką książek dla dzieci i młodzieży (publiko-wała pod nazwiskiem Renata Stasińska). Nauczanie to jej największa pasja. Przygoto-wuje autorskie materiały dydaktyczne, chętnie wykorzystuje nowoczesne technologie, a w trakcie zajęć stosuje mnemotechniki.

O sobie: W wolnym czasie przede wszystkim czytam. Interesuję się psychologią, psy-cholingwistyką i filozofią.