Stanisław Bogusław Lenard

Historia, WOS

Wykształcenie
Tytuł magistra historii (Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego).

Doświadczenie zawodowe
Wieloletni nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w liceach ogólnokształcących i gimnazjach, a także w szkolnictwie ponadgimnazjalnym dla dorosłych. Jako dydaktyk specjalizuje się w pracy nad źródłami historycznymi i ich stosowaniem w pracy szkolnej. Jest autorem wielu podręczników adresowanych do uczniów, studentów i nauczycieli, m.in. serii źródłowej Wiek V–XV w źródłach, Wiek XVI–XVIII w źródłach, Wiek XIX w źródłach i Wiek XX w źródłach. Egzaminator maturalny z historii oraz przewodniczący jednego z zespołów sprawdzających egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie.

Od wielu lat prowadzi kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego lub gimnazjalnego. Zajmuje się popularyzacją historii, stąd liczne artykuły i książki na ten temat m.in. Tablice historyczne oraz Historia Polski w datach (współautor).

Od wielu lat pełni także rolę recenzenta ministerialnego do spraw dydaktyki nauczania historii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Komisji Dydaktycznej przy PTH.

O sobie
W wolnym czasie słucham rocka i białego bluesa, czytam książki lub oglądam filmy nurtu nowej fali włosko-francuskiej oraz noir. Lubię stawiać pasjanse i zajadać się lodami owocowymi.