fbpx
Tomasz Mrozek

Tomasz Mrozek

Tomasz Mrozek Geografia Powrót Wykształcenie: tytuł magistra uzyskany na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja: geografia (kartografia), absolwent studiów podyplomowych z przedsiębiorczości w Wyższej Szkole...
Aleksandra Jaskólska

Aleksandra Jaskólska

Aleksandra Szalkowska Geografia Powrót Wykształcenie: tytuł magistra uzyskany na Wydziale Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu przyrody i ochrony zdrowia oraz administracji i zarządzania Wydziału Prawa,...