fbpx
Tomasz Mrozek

Tomasz Mrozek

Tomasz Mrozek Nauczyciel geografii Wykształcenie: tytuł magistra uzyskany na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwer-sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja: geografia (kartografia), ab-solwent studiów podyplomowych z przedsiębiorczości w Wyższej...
Aleksandra Szalkowska

Aleksandra Szalkowska

Aleksandra Szalkowska Nauczycielka geografii Wykształcenie: tytuł magistra uzyskany na Wydziale Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu przyrody i ochrony zdrowia oraz administracji i zarządzania Wydziału...