Towarzystwo Inteligentnej Młodzieży, doradztwo edukacyjne, wsparcie w wyborze szkoły oraz kursy online oraz stacjonarne dla uczniów szkół podstawowych i wyższych
Tomasz Mrozek

Tomasz Mrozek

Tomasz Mrozek Geografia Powrót WykształcenieTytuł magistra uzyskany na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja: geografia (kartografia), absolwent studiów podyplomowych z przedsiębiorczości w Wyższej Szkole...
Aleksandra Jaskólska

Aleksandra Jaskólska

Aleksandra Szalkowska Geografia Powrót Wykształcenie Tytuł magistra uzyskany na Wydziale Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu przyrody i ochrony zdrowia oraz administracji i zarządzania Wydziału Prawa,...