Doradztwo edukacyjne: czym jest matura międzynarodowa IB?

utworzone przez sty 13, 2022Doradztwo edukacyjne, Wybór szkoły

W tym artykule wyjaśniamy, czym jest matura międzynarodowa (IB), dlaczego z roku na rok zyskuje ona na popularności oraz jak wygląda proces nauczania w szkołach, które realizują program matury międzynarodowej.


Dlaczego z roku na rok lawinowo rośnie zainteresowanie liceami z programem matury międzynarodowej?

IB jest paszportem otwierającym drzwi wyższych uczelni na całym świecie.  Dyplom ten honorują wszystkie kraje. To nowoczesny, międzynarodowy program, charakteryzujący się:

– wysokim poziomem nauczania weryfikawany przez międzynarodowych ekspertów

– nauką w języku angielskim,

– znakomitą kadrą, która nieustannie i systemowo się kształci,

– dostępem do wysokiej jakości materiałów,

– programem umożliwiającym rozwój i zainteresowania uczniów.

Czym jest IB?

To program składający się z 2-letniego kursu – w Polsce przypadającego na klasy 3 i 4 liceum ogólnokształcącego – kończący się egzaminem dojrzałości uznawanym na całym świecie.  Pozwala na wybór uniwersytetu honorującego IB bez egzaminów wstępnych.

Wszystkie zajęcia w programie IB prowadzone są w języku angielskim. Program nauczania i wychowania IB to nowoczesne nauczanie stawiające zarówno na głęboką specjalizację jak i ogólną wiedzę. Umożliwia nie tylko zdobycie konkretnej wiedzy, ale także rozwija umiejętność krytycznego myślenia, wyrabia samodzielność i odpowiedzialność za swoją naukę. Został opracowany w taki sposób, żeby młodzi ludzie potrafili korzystać z praw i obowiązków obywatelskich w globalnym świecie XXI wieku, aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnym i międzynarodowym.
Kryteria oceny są ściśle określone przez komisje egzaminacyjne w Cardiff w Wielkiej Brytanii, czego nauczyciele uczą się na warsztatach przedmiotowych IB. Całością, czyli układaniem planu, monitorowaniem poziomu nauczania, pomocą nauczycielom zajmuje się koordynator programu IB, który jest łącznikiem między szkołą a siedzibą Organizacji w Genewie i z Centrum Egzaminacyjnym IBO, które mieści się w Cardiff.

Rozwój matury międzynarodowej zapoczątkowała Szwajcaria w latach 60-tych (International Baccalaureate Organisation). W naszym kraju koncepcja międzynarodowej matury została przyjęta w 1993 roku, a obecnie w ponad 30 szkołach mają możliwość jej zdawania, z czego 13 z nich to szkoły państwowe. Jako pierwsze do programu przystąpiły warszawskie XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika i III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.Szkoły realizujące program poddawane są surowym zasadom akredytacji, która stanowi międzynarodowy znak jakości edukacyjnej placówek objętych programem.

Program IB kojarzy się potocznie z wysokimi umiejętnościami językowymi w zakresie posługiwania się językiem angielskim. Ale to nie język angielski jest celem tego programu. Głównym celem, sformułowanym przez twórców programu IB, jest rozwijanie w młodych ludziach cech z tzw. profilu ucznia IB. Te cechy to: badający, myślący, refleksyjny, komunikujący się, podejmujący ryzyko, wszechstronny, kierujący się zasadami, otwarty, opiekuńczy, dbający o równowagę. Najważniejsze są nie treści programowe, lecz – sposoby pracy, które pomagają w rozwijaniu wyżej wymienionych cech. Liczy się: nie co, lecz jak. Wychowanie staje się immanentną częścią edukacji, a proces uczenia się angażuje emocje ucznia.

Lista szkół z certyfikatem IB w Warszawie

Szkoły publiczne:

Liceum Ogólnokształcące nr 33 im. M. Kopernika
II Liceum Ogólnokształcące im. St. Batorego

Szkoły społeczne\ prywatne:

1. The British School Warsaw,

2. The Canadian School of Warsaw,

3. Monnet International School

4. American School of Warsaw,

5. International American School of Warsaw,.

6. International European School Warsaw

7. II LO im. Pawła Jasiennicy,

8. Prywatne LO Sióstr Nazaretanek

9. Meridian International School

10. I Społeczne LO im. Maharadzy Jam Saheba Diayjay Sinhij

W programie matury międzynarodowej uczeń sam komponuje swoją ścieżkę edukacyjną, wybierając po jednym z sześciu grup przedmiotów. Trzy przedmioty – na poziomie wyższym (porównywalnym z poziomem wyższej uczelni), trzy – na standardowym. Przy czym dowolnie może łączyć przedmioty rozszerzone (np. matematykę z historią czy też – z Visual Arts). Nie ma sprofilowania humanistycznego, matematyczno-fizycznego, artystycznego, czy też – przyrodniczego.

Uczeń musi zaliczyć także TOK – teorię wiedzy, która która jest kluczem do zrozumienia filozofii edukacyjnej systemu IB oraz CAS – pracę na rzecz środowiska w wymiarze 150 godzin.

Arkusze maturalne są sprowadzane z Wielkiej Brytanii i podawane ocenie egzaminatorów  z całego świata.

Prawie 30 000 uczniów jest ocenianych każdego roku przez organizację IB, a zwykle 80 procent z nich kończy studia dyplomem uznawanym przez tak cenione uniwersytety jak Sorbona, Yale czy Oxford.

Żeby otrzymać dyplom IB trzeba zdobyć 24 punkty, żeby dostać się bez egzaminów do tak renomowanych uczelni, jak Oxford i Cambridge, trzeba uzyskać 38 punktów (maksymalna ilość to 45 punktów).

Absolwent programu IB to świetny student – samodzielny intelektualnie, odpowiedzialny, zaangażowany społecznie, potrafiący zbierać i analizować dane, wyciągać z nich wnioski, pisać eseje. Absolwentów IB bardzo chętnie przyjmują nie tylko uczelnie zagraniczne, ale także – polskie. Matura międzynarodowa, mocą rozporządzenia ministra edukacji z 1992 r., jest traktowana na równi z maturą narodową.

Egzamin do liceów z programem matury międzynarodowej:

– szkoły państwowe przeprowadzają egzamin z języka angielskiego, odbywa się zwykle w drugiej połowie maja lub czerwcu

– szkoły społeczne i prywatnie mają swoje własne egzaminy, z języka polskiego, angielskiego, matematyki, zwykle w marcu.

Bibiliografia:

http://www.pl.edu.pl/artykuly/matura-miedzynarodowa

http://www.ourkids.net/pl/szkoly-ib-w-warszawie.php#maincontent

Perspektywy