; Zespół | TiM - Towarzystwo inteligentnej Młodzieży

Zespół TIM

Poznaj naszą kadrę

Edyta Plich

dyrektorka i założycielka TIM-u, nauczyciel języka polskiego

Wykształcenie: tytuł magistra uzyskany na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja literaturoznawcza, językoznawcza, pedagogiczna oraz kulturoznawcza), absolwentka podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Psychologii oraz Podyplomowych Studiów Polityki i Zarządzania na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, była słuchaczem Akademii Teatralnej na Wydziale Wiedzy o Teatrze.

Doświadczenie zawodowe: od 1999 roku prowadzi zajęcia z języka polskiego, historii literatury i wiedzy o kulturze. Doświadczenie dydaktyczne zdobyła jako nauczyciel i dyrektor warszawskiego gimnazjum i liceum. Skutecznie przygotowuje uczniów do różnych egzaminów szkolnych. W 2006 r. prowadzona przez nią klasa uzyskała najlepszy wynik maturalny z języka polskiego w Warszawie. Współpracuje z Wydawnictwem Szkolnym PWN, dla którego tworzy scenariusze lekcji i inne materiały metodyczne.

Jest współautorką internetowego Kalendarza Maturzysty. Pasjonuje ją edukacja, poszukuje najciekawszych i najskuteczniejszych metod nauczania. Jako asystent reżysera, Andrzeja Dziuka, uczestniczyła w przygotowaniu spektaklu „Migiel Maniara” w Teatrze im. S. I. Witkiewicza w Zakopanem.

O sobie: Lubię jeździć na nartach wiosną, czytać w hamaku, dyskutować z przyjaciółmi w majowe wieczory, włoską kuchnię, sushi, czekoladę Lindta, piękne filiżanki i białe kwiaty. Uwielbiam teatr, powieści Manna, intelektualizm Herberta, zjadliwość Gombrowicza oraz pomysłowość Witkiewicza. Trenerka aerobiku. Mama czterech synów: Maćka, Janka, Antka i Stasia.

Małgorzata Kozłowska

nauczyciel chemii

Wykształcenie: tytuł magistra uzyskany na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie, a także na Wydziale Chemii i Wydziale Pedagogiki UW. Ukończyła studia nauczania przyrody oraz studia nad rodziną UKSW.

Doświadczenie zawodowe: pracowała w laboratorium analitycznym szpitala na ul. Banacha. Nauczyciel w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym, od roku 2000 do dzisiaj nauczyciel w technikum weterynarii, wykładowca na kursach nauczania przyrody dla nauczycieli.

O sobie: Najbardziej lubię pracę z młodzieżą, wycieczki rowerowe, książki historyczne i psychologiczne.

Anna Piasecka

nauczyciel języka polskiego

Wykształcenie: tytuł magistra uzyskany na Wydziale Filologii Polskiej UW.

Doświadczenie zawodowe: nauczyciel w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, współpracowała z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW przy zajęciach z metodyki nauczania języka polskiego

W nauczaniu najistotniejsza jest dla mnie indywidualna relacja z uczniem i to, w jaki sposób moje zajęcia przyczyniają się do jego rozwoju. Dużą wagę przykładam do osadzenia utworów w kontekście historycznym, filozoficznym i artystycznym. Staram się czytać książki, które czytują moi uczniowie, w zamian proponując te, które sama uważam za ważne. Wiedzę zdobytą podczas lekcji wzbogacamy, oglądając ekspozycje muzealne oraz przedstawienia teatralne.

O sobie: Najbardziej cenię sobie twórczość Norwida, Sienkiewicza, Liberta, Baczyńskiego, Herberta, Chestertona, C. S. Lewisa, Bernanosa, Mauriaca. Podziwiam gotyk. Lubię poezję śpiewaną, secesję i muzykę baroku.

Zbigniew Pawłowski

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Wykształcenie: tytuł magistra uzyskany na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe: od kilkunastu lat nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w warszawskich liceach i gimnazjach niepublicznych. Przygotowuje uczniów do olimpiad i konkursów. Prowadzi kursy przygotowawcze do matury i egzaminu gimnazjalnego oraz lekcje indywidualne. Jest także redaktorem współpracującym z wydawnictwami naukowymi. Współautor książki o tematyce onomastycznej oraz gry planszowej Ale historia wydanej z okazji 1050-lecia chrztu Polski. Uważa, że gry planszowe, fabularne i sieciowe są świetnym sposobem poznawania historii.

Historia jest ważna – to pewnie każdy przyzna. Ważna dla jednostki, wspólnoty i cywilizacji. W mojej pracy staram się pomóc rozumieć historię. Fakty i daty są bardzo ważne, ale wymaganie znajomości ich nadmiaru bez zrozumienia procesów historycznych (jak często dzieje się w szkołach) niejednego do historii zniechęciło.

O sobie: Interesuje mnie życie codzienne w dawnych epokach, historia Mazowsza, językowy obraz świata.

Ewa Voellnagel

nauczyciel języka niemieckiego

Wykształcenie: tytuł magistra uzyskany na Wydziale Germanistyki UW.

Doświadczenie zawodowe: od 1992 roku uczy w liceum i gimnazjum języka niemieckiego i polskiego jako obcego, pracowała jako dziennikarka, była wykładowcą wyższej szkoły lingwistycznej.

W pracy chętnie korzystam z technik audiowizualnych oraz sztuczek mnemotechnicznych.

O sobie: Interesuję się psychologią. Chętnie wędruję po górach, kocham zwierzęta.

Aleksandra Szalkowska

nauczyciel geografii

Wykształcenie: tytuł magistra uzyskany na Wydziale Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu przyrody i ochrony zdrowia oraz administracji i zarządzania Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Doświadczenie zawodowe: od 2007 roku uczy geografii w prywatnych szkołach im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie.

Ogromną satysfakcję sprawia mi możliwość dzielenia się wiedzą oraz rozwijanie zamiłowania do przedmiotu. Chcę zarażać pasją do ciągłego odkrywania nauki, jak również czerpania satysfakcji z życia. Uważam, że każdy może osiągnąć sukces, jeśli tylko w to wierzy i chce nad tym pracować.

O sobie: Lubię podróżować, chodzić po górach i słuchać muzyki. Cieszy mnie odkrywanie nowych pasji.

Anna Pyzikiewicz

psycholog

Wykształcenie: tytuł magistra uzyskany w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej (rewalidacja), absolwentka Podstaw Psychoterapii przy Wydziale Rehabilitacji AWF (studia podyplomowe).

Doświadczenie zawodowe: z dziećmi niepełnosprawnymi pracuje od 1990 roku, od 2000 roku jako nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych. Od 2007 roku prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi trudnościami.

Pracuję z dziećmi autystycznymi, z zespołem Aspergera, porażeniem mózgowym, trudnościami z koncentracją, nadpobudliwością, dysleksją. Może to przewrotnie zabrzmi, ale trudności moich uczniów to dla mnie wyzwanie. Ich problemy prowokują mnie do tego, aby szukać nowych pomysłów, nowych metod pracy.

Prowadzę treningi umiejętności społecznych dla dzieci, które mają trudności w nawiązywaniu kontaktów, panowaniu nad emocjami, nie potrafią zachować się stanowczo, asertywnie, nie radzą sobie z dokuczaniem rówieśników.

Potrafię porozumieć się z każdym dzieckiem, nauczycielem, rodzicem. Największą przyjemność w pracy odczuwam, gdy mojemu uczniowi uda się rozwiązać problem samodzielnie. Kiedyś usłyszałam ważne zdanie: „osobowość dziecka tworzy się przez jego samodzielność”. Nigdy o tym nie zapominam.

O sobie: Lubię jeździć na rowerze i spacerować bez końca. Najciekawsze pomysły przychodzą mi do głowy, kiedy jestem w ruchu.

Katarzyna Szymańska

nauczyciel języka polskiego

Wykształcenie: tytuł magistra filologii polskiej uzyskany na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacje: teatrologiczna, pedagogiczna), tutor/coach (Uniwersytet SWPS – studia podyplomowe, specjalizacje: coaching, coaching edukacyjny), psycholog motywacyjny (Praktyczna psychologia motywacji Akademii „Biegun” Marka Kamińskiego – studia podyplomowe, Uniwersytet SWPS).

Doświadczenie zawodowe – nauczyciel literatury, tutor, wychowawca w 2 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im Pawła Jasienicy, Gimnazjum „Dwójka” im Pawła Jasienicy, IB Diploma od 2000 roku do chwili obecnej, pracowała także w IB na Raszyńskiej (5 lat) oraz w szkole Montessori (3 lata), dodatkowo pracuje z olimpijczykami zarówno na poziomie gimnazjalnym, jak i licealnym, jej wychowankowie wielokrotnie zostawali laureatami lub finalistami Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego oraz Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

W nauczaniu lubię dialog, stawianie ciekawych i nieoczywistych pytań, pokazywanie, że literatura to sztuka interdyscyplinarna, pracę z tekstami wymagającymi, budowanie opowieści.

O sobie: Po pierwsze literatura (szczególnie powieści Coetzeego, Dostojewskiego, reportaże Pawła Smoleńskiego), po drugie sztuka (malarstwo współczesne Wilhelma Sasnala, Egona Schiellego oraz Davida Hockney’a), po trzecie mój pies beagel Minnie.

Tomasz Wierzchowski

nauczyciel języka polskiego

Wykształcenie: tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskany w Instytucie Kultury Polskiej UW, magister Filologii Polskiej UW, magister Filozofii UW, nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, uczestnik licznych kursów metodycznych

Doświadczenie zawodowe: od 2003 roku nauczyciel języka polskiego, filozofii i etyki w kilku warszawskich liceach, opiekun licznych olimpijczyków, także finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych (Olimpiada Filozoficzna oraz Olimpiada Literatury i Języka Polskiego), koordynator i opiekun szkolnej drużyny debatanckiej LXXXI LO im. Aleksandra Fredry, opiekun projektów filmowych realizowanych w ramach konkursu Giovani Idee

W szkole lubię stosować elementy oceniania kształtującego, szczególnie przydatne podczas pracy z uczniem zdolnym, bardzo cenię sobie możliwość wykorzystywania różnych metod analizy tekstów literackich i paraliterackich wypracowanych w XX w., nie lubię oceniać.

O sobie: Od kilku lat dość często jeżdżę rowerem, lubię też wycieczki w góry, ostatnio interesuje mnie nieco bardziej literatura pierwszej połowy XX w., staram się też z większą uwagą czytać teksty filozoficzne z tego czasu, szczególnie cenię sobie dzieła Edmunda Husserla oraz jego uczniów.

Ewa Pertkiewicz

nauczyciel języka polskiego

Wykształcenie: tytuł magistra uzyskany na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Organizator Kultury (CSW, Warszawa), Manager Kultury (CSW, Warszawa), nauczyciel mianowany (w trakcie dyplomowania).

Doświadczenie zawodowe: od 2008 uczy w Międzynarodowej Europejskiej Szkole w Warszawie, prowadzi klasy 5 i 6 szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalne, zajmuje się też nauczaniem obcokrajowców, uczyła w warszawskich gimnazjach i liceach.

Mój zawód, jak zawsze powtarzam, był wyborem serca. Praca z młodzieżą i dziećmi daje mi dużą satysfakcję. Lubię rozmawiać o literaturze, poszukiwać nowych znaczeń, pokazywać, że lekcje języka polskiego mogą być nie tylko czasem wartościowo spędzonym, lecz także ciekawymi i inspirującymi zajęciami.

Ogromną przyjemność sprawia mi nauczanie obcokrajowców, które pozwala spojrzeć na nasz język ojczysty z perspektywy różnych kultur i językowych doświadczeń.

Często pracuję metodami aktywizującymi. Praca w grupach otwiera uczniów na samodzielne interpretowanie i analizowanie tekstu, pozwala działać twórczo, być na zajęciach odkrywcami. Dzięki temu zyskują zarówno wiedzę, jak i umiejętności, które na pewno przydadzą się w dorosłym życiu

O sobie: W wolnym czasie chętnie sięgam po książki, chodzę do teatru lub kina. Moją wielką pasją jest sport, który pozwala oderwać się od codziennych trosk i cudownie zrelaksować; podróże i odkrywanie kolejnych pięknych włoskich miast.

Stanisław Bogusław Lenard

nauczyciel historii

Tytuł magistra historii uzyskany w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w liceach ogólnokształcących i gimnazjach, a także w szkolnictwie ponadgimnazjalnym dla dorosłych. Jako dydaktyk specjalizuje się w pracy nad źródłami historycznymi i ich stosowaniem w pracy szkolnej. Jest autorem wielu podręczników w tym zakresie adresowanych do uczniów, studentów i nauczycieli, m.in. serii źródłowej Wiek V-XV w źródłach, Wiek XVI-XVIII w źródłach, Wiek XIX w źródłach i Wiek XX w źródłach. Jest egzaminatorem maturalnym z historii oraz przewodniczącym jednego z zespołów sprawdzających egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie.

Od wielu lat prowadzi kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego lub gimnazjalnego. Zajmuje się popularyzacją historii, stąd liczne artykuły na ten temat oraz książki m.in. Tablice historyczne, oraz Historia Polski w datach (współaut.)

Od wielu lat pełni także rolę recenzenta ministerialnego w zakresie dydaktyki nauczania historii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Komisji Dydaktycznej przy PTH.

W wolnym czasie słucha rocka i białego bluesa, czyta książki lub ogląda filmy z ulubionych gatunków: nowa fala włosko-francuska i film noir. Lubi stawiać pasjanse i zajadać się lodami owocowymi.

Beata Trędowska

nauczyciel języka polskiego

Wykształcenie: tytuł magistra uzyskany na Wydziale Filologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, absolwentka studiów podyplomowych w Instytucie Badań Literackich PAN oraz kursów z dramy w Instytucie Badań Edukacyjnych.

Doświadczenie zawodowe: od 1988 roku uczy języka polskiego w liceum im. Lelewela oraz innych warszawskich liceach.

O sobie: Interesuje mnie wszystko, co dotyczy XIX i XX w. Odpoczywam, grając w tenisa.

Renata Steczkiewicz

nauczyciel języka angielskiego

Wykształcenie: absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim i glottodydaktyki w Polskiej Akademii Nauk.

Doświadczenie zawodowe: języka angielskiego uczy od 1996 roku. Prowadzi kursy dla młodzieży i dorosłych, z sukcesami przygotowuje kursantów do egzaminów wstępnych do szkół, liceów z międzynarodową maturą, egzaminów maturalnych i innych egzaminów sprawdzających stopień opanowania języka.

Jest lektorką języka angielskiego i języka polskiego jako obcego, a także tłumaczką przysięgłą oraz redaktorką, tłumaczką i autorką książek dla dzieci i młodzieży (publikowała pod nazwiskiem Renata Stasińska). Nauczanie to jej największa pasja. Przygotowuje autorskie materiały dydaktyczne, chętnie wykorzystuje nowoczesne technologie, a w trakcie zajęć stosuje mnemotechniki.

O sobie: W wolnym czasie przede wszystkim czytam. Interesuję się psychologią, psycholingwistyką i filozofią.

Agnieszka Chudek

nauczyciel fizyki i matematyki

Wykształcenie: absolwentka inżynierii biomedycznej na Politechnice Warszawskiej oraz fizyki na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: nauczenie i popularyzacja fizyki).

Doświadczenie zawodowe: od 2010 roku udziela korepetycji i przygotowuje młodzież do konkursów, od 2015 roku uczy fizyki w Społecznym Gimnazjum nr 1 STO w Warszawie. W latach 2017–2018 była nauczycielką fizyki w XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Od 2018 roku uczy fizyki i matematyki w TIM-ie.

W nauczaniu najbardziej lubię inspirować i dawać uczniom przestrzeń do samodzielnego rozwiązywania problemów. Unikam szablonowych rozwiązań. Nauka kojarzy mi się z dobrą zabawą, dlatego na moich lekcjach nie brakuje humoru. Uwielbiam rozmawiać z uczniami, a w szczególności odpowiadać na ich pytania. Od 2016 roku tworzę i prowadzę obozy fizyczno-fizyczne, podczas których łączymy naukę z aktywnym spędzaniem czasu.

O sobie: Uwielbiam wszelkiego rodzaju łamigłówki i zagadki – lubię zarówno je rozwiązywać, jak i się nimi dzielić. Moją największą pasją jest sport. Trenuję triathlon – taką samą radość sprawiają mi starty w zawodach, jak i kibicowanie. Sport dostarcza mi mnóstwo pozytywnych emocji. Treningi i zawody lubię łączyć z podróżami.

Tomasz Mrozek

nauczyciel geografii

Wykształcenie: tytuł magistra uzyskany na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja: geografia (kartografia), absolwent studiów podyplomowych z przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie pod auspicjami PAN.

Doświadczenie zawodowe: nauczyciel dyplomowany i wychowawca z wieloletnim doświadczeniem, od 2003 roku uczy w warszawskich gimnazjach i liceach, od lat autor Mazowieckiego Konkursu Kuratoryjnego, współautor i współorganizator wojewódzkiego konkursu wiedzy o starożytnym Rzymie ROMA AETERNA – CAPUT MUNDI, autor projektu „Geografia w obiektywie – na podstawie obrazów lotniczych i satelitarnych”, autor pomocy naukowych wydawanych we współpracy z PWN oraz Wydawnictwem Operon.

Lubi pracować metodami audiowizualnymi. Łączy teorię z praktyką w terenie. Uważa, że w nauczaniu istotna jest osobowość nauczyciela i jego kontakt z uczniami, bo „za nieciekawym człowiekiem nikt nie podąża”.

O sobie: Prywatnie kolekcjoner minerałów, pasjonat dobrego wina, literatury fantasy i gier planszowych.

Mateusz Duchalski

nauczyciel języka angielskiego

Wykształcenie: absolwent Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa, języki angielski i niemiecki) oraz Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia angielska z językiem niemieckim).

Doświadczenie zawodowe: od 2011 roku udziela korepetycji z języka angielskiego i niemieckiego młodzieży i osobom dorosłym na różnym poziomie zaawansowania, pracował w szkołach językowych oraz firmach różnych branż jako tłumacz i nauczyciel. Twórca internetowych interaktywnych lekcji języka angielskiego dla dzieci. Od 2018 roku nauczyciel języka angielskiego w TIM-ie (kursy maturalne), od 2019 roku nauczyciel języka angielskiego dla szkoły POLISH FOR YOU.

O sobie: Interesuję się muzyką, literaturą, filmami i językami obcymi.

Maja Szczerbińska

Psycholog

Wykształcenie: tytuł magistra uzyskany na Wydziale Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, ukończone studia licencjackie na wydziale pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenia zawodowe: Praktykowała w ośrodkach pomocy społecznej, Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszeniu pedagogów ulicy “Mierz wysoko”, Przedszkolu “Didasko” pracując z psychologiem klinicznym dzieci. Pracowała jako trener w ramach programu Uniwersytetu SWPS “Strefa Młodzieży” jeżdżąc po Polsce z warsztatami psychoedukacyjnymi dla uczniów szkół średnich. Ukończyła kursy specjalizujące się w terapeutycznej pracy z ciałem, m.in. Kurs Terapii Tańcem i Ruchem w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem dla osób pracujących terapeutycznie. Prowadziła z dorosłymi i młodzieżą warsztaty bazujące na pracy z ciałem.

O sobie: Od 2014 roku pracuję jako aktorka niezależnego teatru. Teatr i możliwość aktorsko-ruchowej twórczości są moją niewątpliwą miłością. Uwielbiam spontaniczne wycieczki i odwiedzanie galerii i muzeów w każdym możliwym mieście, lubię pracę z ludźmi, a w pracy z dziećmi szczególne cenię przeplatanie treści z jakąś formą sztuki.

Wychowanie przez kulturę i sztukę

 


 

Towarzystwo Inteligentnej Młodzieży oprócz działalności edukacyjnej stawia sobie za cel wychowanie przez kulturę i sztukę.

Dlatego wszystkich naszych kursantów oraz ich bliskich zapraszamy do udziału w organizowanych lub polecanych przez nas wydarzeniach związanych z kulturą.

Aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie na Facebooku.

Wśród naszych propozycji znajdują się:

Wyprawy ze sztuką

wyjazdy do najciekawszych muzeów w Europie

Teatr

wyjścia do teatru na ciekawe spektakle

Spacery

tematyczne spacery po Warszawie z przewodnikiem
w

Młodzieżowy Klub Filmowy

spotkania filmowe w Kinie Iluzjon przygotowane wspólnie z Filmoteką Narodową

KONTAKT

TIM - Towarzystwo Inteligentnej Młodzieży
Al. Jerozolimskie 101 lok. 20
02-011 Warszawa
Tel. 22 88 66 055
Tel. 602 385 342
sekretariat@tim.edu.pl

Dyżur sekretariatu:
poniedziałek - piątek w godz. 10.00 - 18.00

Nr rachunku bankowego:
09 1140 2004 0000 3102 6460 5288

Miejsce prowadzenia zajęć:
Aleje Jerozolimskie 101 lok. 20
(Klatka B, piętro III)
Aleje Jerozolimskie 101 lok. 42
(Klatka C, parter)
ul. Piękna 24/26