Katarzyna Szymańska

Język Polski

Wykształcenie: tytuł magistra filologii polskiej uzyskany na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacje: teatrologiczna, pedagogiczna), tutor/coach (Uniwersytet SWPS – studia podyplomowe, specjalizacje: coaching, coaching edukacyjny), psycholog motywacyjny (Praktyczna psychologia motywacji Akademii „Biegun” Marka Kamińskiego – studia podyplomowe, Uniwersytet SWPS).

Doświadczenie zawodowe – nauczyciel literatury, tutor, wychowawca w 2 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im Pawła Jasienicy, Gimnazjum „Dwójka” im Pawła Jasienicy, IB Diploma od 2000 roku do chwili obecnej, pracowała także w IB na Raszyńskiej (5 lat) oraz w szkole Montessori (3 lata), dodatkowo pracuje z olimpijczykami zarówno na poziomie gimnazjalnym, jak i licealnym, jej wychowankowie wielokrotnie zostawali laureatami lub finalistami Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego oraz Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

W nauczaniu lubię dialog, stawianie ciekawych i nieoczywistych pytań, pokazywanie, że literatura to sztuka interdyscyplinarna, pracę z tekstami wymagającymi, budowanie opowieści.

O sobie: Po pierwsze literatura (szczególnie powieści Coetzeego, Dostojewskiego, reportaże Pawła Smoleńskiego), po drugie sztuka (malarstwo współczesne Wilhelma Sasnala, Egona Schiellego oraz Davida Hockney’a), po trzecie mój pies beagel Minnie.