fbpx

ANALIZA POTENCJAŁU

Pomagamy podjąć właściwe decyzje o kształceniu

Analiza potencjału dziecka – co to?

Jednym ze sposobów ułatwiających młodemu człowiekowi podjęcie właściwych decyzji związanych z kształceniem jest rozpoznanie swojego potencjału. Sukcesy edukacyjne często wiążą się z inteligencją emocjonalną, czyli m.in. z umiejętnościami społecznymi, funkcjonowaniem w grupie oraz zastosowaniem odpowiedniego sposobu uczenia się adekwatnego do swojego stylu poznawczego. Temu m.in. służy analiza potencjału. Pozwala ona nazwać swoje mocne strony, a także trafnie określić naturalny sposób myślenia, to co nas najbardziej motywuje do działania.

W usłudze doradztwa edukacyjnego proponujemy wzięcie udziału w diagnozie prowadzonej przez licencjonowaną specjalistkę. Najważniejszym narzędziem w procesie diagnozy jest rozmowa, która wspomagana będzie testami FRIS – jest to nowe, polskie narzędzie rozwojowe. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym. (Źródło: www.fris.pl). W procesie diagnostycznym wykorzystane zostaną również, min. testy zainteresowań zawodowych, zdolności specjalnych (test inteligencji wielorakiej) oraz stylów uczenia się.

Model FRIS®:

  • Pomaga zidentyfikować indywidualny styl myślenia i działania.
  • Uczy rozpoznawać swoje mocne strony i predyspozycje,
  • Odkrywa obszary rozwoju, gdzie najpełniej można je wykorzystać
  • Pozwala docenić swój indywidualizm i wzmacnia poczucie własnej wartości,
  • Daje wiedzę, jak najlepiej spożytkować swoje predyspozycje w pracy zespołowej,
  • Pomaga odkryć, dlaczego wykonując jeden rodzaj zadań osiąga się świetne wyniki, podczas gdy inne sprawiają trudność,
  • Daje świadomość własnego stylu komunikacji.

Dla młodzieży 14-17 lat

(kończących szkołę podstawową oraz początkowe klasy liceum)

Koszt: 650,00 zł

]

Sesja 1:

Rozmowa diagnostyczna z rodzicami i dzieckiem oraz wykonanie testów przez dziecko; bazuje na modelu FRIS (badaniu stylu poznawczego); trwa 2 godziny.

]

Sesja 2:

Przekazanie raportu, omówienie wyników oraz udzielenie rekomendacji; trwa 1,5 godziny.

Dla uczniów pełnoletnich

(ostatnia klasa liceum, studenci)

Koszt: 650,00 zł

]

Sesja 1:

Rozmowa diagnostyczna – 1 godzina

]

Sesja 2:

test FRIS (on-line) – 40 minut

]

Sesja 3:

Przekazanie raportu i omówienie wyników i udzielenie rekomendacji – 2 godziny.

Dodatkowy proces doradczy jako forma wsparcia w procesie wyboru dalszej drogi rozwoju -1,5 godziny.

Cena 150 zł

EKSPERT TIM-u:

Magda Kuśmierz, socjolog pracy i organizacji, terapeuta motywujący, trener umiejętności społecznych, dyplomowany coach,. Na co dzień związana z poradnią Fundacji SAVANT, gdzie prowadzi grupy terapeutyczne i rozwojowe z dziećmi i młodzieżą. Jako trenerka Dialogu Motywującego i członkini MINT – międzynarodowej organizacji zrzeszającej trenerów motywujących – realizuje warsztaty z tego zakresu dla nauczycieli, terapeutów i kadry ośrodków pomocowych. Jest certyfikowanym trenerem FRIS® – polskiego narzędzia rozwojowego. Przeprowadziła ponad 120 indywidualnych konsultacji edukacyjno-zawodowych oraz analiz zespołowych w oparciu o test FRIS. Realizuje warsztaty dla firm, organizacji i zespołów pedagogicznych by wiedzę płynącą ze znajomości swojego Stylu Myślenia i Działania wykorzystywały do tworzenia efektywnych i zaangażowanych zespołów. W swojej pracy posługuje się metodyką odwołującą się do zasobów. Nie uznaje słowa deficyt – za to niestrudzenie zachęca do poszukiwania swojej zielonej ścieżki bo jak Arystoteles lubi myśleć, że: „Tam, gdzie krzyżują się Nasz talent i potrzeby świata, znajduje się Nasze powołanie.”

Posłuchaj: na czym polega analiza potencjału

Pozwól poznać siebie

Jeśli zastanawiasz się, czy to spotkanie jest warte swojej ceny, skontaktuj się z nami i posłuchaj, jak analiza potencjału wpłynęła na decyzje innych rodziców i uczniów. Jeżeli możesz skorzystać z profesjonalnego wsparcia w podjęciu ważnych decyzji edukacyjnych – zróbmy to razem.

POPROSILIŚMY RODZICA O OPINIĘ

Pani Edyta prosiłam o kilka słów na temat analizy potencjału, więc piszę:-)

Jestem bardzo zadowolona, że zdecydowałyśmy się na analizę potencjału. Wybór dalszej ścieżki edukacji jest bardzo trudny i stresujący. Z jednej strony czternastolatek ma  prawo nie wiedzieć czego chce, z drugiej strony jako rodzic bardzo chciałam uniknąć ukierunkowywania dziecka bazując na własnych doświadczeniach i wyobrażeniach.

Raport czarno na białym pokazuje mocne strony dziecka oraz otwiera oczy na możliwości, których w ogóle nie brałyśmy wcześniej pod uwagę.

Analiza jest przekrojowa, a sposób prezentacji bardzo jasny i zrozumiały. Choć wszystko jeszcze przed nami, to na ten moment czuję się dużo spokojniejsza, bo znamy kierunek, jaki powinniśmy obrać  i mamy listę szkół, którym będziemy się bliżej przyglądać w najbliższych dniach.

Mama Kingi