fbpx

Analiza potencjału

Skutecznie ułatwiamy podjęcie właściwych decyzji związanych z kształceniem

Jednym ze sposobów ułatwiających młodemu człowiekowi podjęcie właściwych decyzji związanych z kształceniem jest rozpoznanie swojego potencjału. Sukcesy edukacyjne często wiążą się z inteligencją emocjonalną, czyli m.in. z umiejętnościami społecznymi, funkcjonowaniem w grupie oraz zastosowaniem odpowiedniego sposobu uczenia się adekwatnego do swojego stylu poznawczego. Temu m.in. służy analiza potencjału. Pozwala ona nazwać swoje mocne strony, a także trafnie określić naturalny sposób myślenia, to co nas najbardziej motywuje do działania.

W usłudze doradztwa edukacyjnego proponujemy wzięcie udziału w diagnozie prowadzonej przez licencjonowaną specjalistkę. Najważniejszym narzędziem w procesie diagnozy jest rozmowa, która wspomagana będzie testami FRIS – jest to nowe, polskie narzędzie rozwojowe. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym. (Źródło: www.fris.pl). W procesie diagnostycznym wykorzystane zostaną również, min. testy zainteresowań zawodowych, zdolności specjalnych (test inteligencji wielorakiej) oraz stylów uczenia się.

Model FRIS®:

 • Pomaga zidentyfikować indywidualny styl myślenia i działania,
 • Uczy rozpoznawać swoje mocne strony i predyspozycje,
 • Odkrywa obszary rozwoju, gdzie najpełniej można je wykorzystać,
 • Pozwala docenić swój indywidualizm i wzmacnia poczucie własnej wartości,
 • Daje wiedzę, jak najlepiej spożytkować swoje predyspozycje w pracy zespołowej,
 • Pomaga odkryć, dlaczego wykonując jeden rodzaj zadań osiąga się świetne wyniki, podczas gdy inne sprawiają trudność,
 • Daje świadomość własnego stylu komunikacji.

Dla młodziey w wieku 14–17 lat

(koczcych szkołę podstawoworaz pocztkowe klasy liceum)

 • sesja 1:
  rozmowa diagnostyczna z rodzicami i dzieckiem oraz wykonanie testów przez dziecko; bazuje na modelu FRISa (badaniu stylu poznawczego);
  2 godziny
 • sesja 2:
  przekazanie raportu, omówienie wyników oraz udzielenie rekomendacji;
  1,5 godziny

Koszt: 650 zł

Dla uczniów pełnoletnich

(ostatnia klasa liceum, studenci)

 • sesja 1:
  rozmowa diagnostyczna;
  1 godzina
 • sesja 2:
  test FRIS (online);
  30-40 minut
 • sesja 3:
  przekazanie raportu, omówienie wyników i udzielenie rekomendacji;
  2 godziny

  Koszt: 650 zł

  Dodatkowy proces doradczy jako forma wsparcia w procesie wyboru dalszej drogi rozwoju
  1,5 godziny

  Koszt: 200 zł

  EKSPERT TIM-u:

  Magda Kuśmierz

  Socjolog pracy i organizacji, terapeuta motywujący, trener umiejętności społecznych, dyplomowany coach,. Na co dzień związana z poradnią Fundacji SAVANT, gdzie prowadzi grupy terapeutyczne i rozwojowe z dziećmi i młodzieżą. Jako trenerka Dialogu Motywującego i członkini MINT – międzynarodowej organizacji zrzeszającej trenerów motywujących – realizuje warsztaty z tego zakresu dla nauczycieli, terapeutów i kadry ośrodków pomocowych. Jest certyfikowanym trenerem FRIS® – polskiego narzędzia rozwojowego. Przeprowadziła ponad 120 indywidualnych konsultacji edukacyjno-zawodowych oraz analiz zespołowych w oparciu o test FRIS. Realizuje warsztaty dla firm, organizacji i zespołów pedagogicznych by wiedzę płynącą ze znajomości swojego Stylu Myślenia i Działania wykorzystywały do tworzenia efektywnych i zaangażowanych zespołów. W swojej pracy posługuje się metodyką odwołującą się do zasobów. Nie uznaje słowa deficyt – za to niestrudzenie zachęca do poszukiwania swojej zielonej ścieżki bo jak Arystoteles lubi myśleć, że: „Tam, gdzie krzyżują się Nasz talent i potrzeby świata, znajduje się Nasze powołanie.”

  Posłuchaj: na czym polega analiza potencjału

  Opinie o usłudze

  Dzień dobry, przeczytałam raport i rzeczywiście bardzo trafnie opisuje zachowania, jakie obserwuję u Michała na co dzień. To z czym najbardziej się mierzymy, choć nie wiem, czy wynika to z jego konstrukcji psychofizycznej, czy bardziej z momentu w jakim jest w życiu i konieczności funkcjonowania w zdalnym trybie nauczania, to zainteresowanie go nauką w samej jej istocie, ale może po prostu Michał musi dorosnąć do pewnych rzeczy.

  Bardzo cenne są sugestie odnośnie motywatorów i sposobów pracy z Michałem. To bardzo pomocny materiał. Dziękuję i pozdrawiam.

  Mama Michała

  Uważam, że była to doskonała inwestycja. Analiza pomogła nam wyeliminować pewne opcje i mocno zawęzić wybór kierunków studiów. Jako matka uzyskałam jasny, spójny i bardzo przekonujący obraz możliwości Karola. Co więcej, niejako przy okazji, zdiagnozowałam siebie, więc skorzystaliśmy podwójnie. Karol jest zadowolony, acz wciąż zestresowany. Poleciłam diagnozę już kilku osobom, wiem, że ktoś spośród nich już umówił się na spotkanie. Pani Magda – zaangażowana, kompetentna, otwarta. Pozdrowienia! R.

  Mama Karola

  Pani Edyta prosiła o kilka słów na temat analizy potencjału, więc piszę:-)

  Jestem bardzo zadowolona, że zdecydowałyśmy się na analizę potencjału. Wybór dalszej ścieżki edukacji jest bardzo trudny i stresujący. Z jednej strony czternastolatek ma  prawo nie wiedzieć czego chce, z drugiej strony jako rodzic bardzo chciałam uniknąć ukierunkowywania dziecka bazując na własnych doświadczeniach i wyobrażeniach.

  Raport czarno na białym pokazuje mocne strony dziecka oraz otwiera oczy na możliwości, których w ogóle nie brałyśmy wcześniej pod uwagę.

  Analiza jest przekrojowa, a sposób prezentacji bardzo jasny i zrozumiały. Choć wszystko jeszcze przed nami, to na ten moment czuję się dużo spokojniejsza, bo znamy kierunek, jaki powinniśmy obrać  i mamy listę szkół, którym będziemy się bliżej przyglądać w najbliższych dniach.

  Mama Kingi

  Dzień dobry, konsultację i analizę oceniamy dobrze, raport jest jasny, rzeczowy i trafiony, podobnie widzimy naszego syna, a wynik badania pomógł nam nazwać jego sposób myślenia i predyspozycje.

  Ponieważ syn przygotowuje się do wyboru uczelni, a nie ma konkretnych pasji, pomocne byłoby opisowe wskazanie dziedzin, w których jego potencjał ma szanse na dobrą ekspresję, a w jakich kierunkach nie powinien uderzać. Ukłony,

  Agnieszka K.