fbpx

Dorota Szuchowicz

doradca edukacyjno-zawodowy

Od zawsze interesuje się mechanizmami motywacji. Dba o cieki rozwoju pedagogów i uczniów, współtworzyła I SLO „Bednarska” w Warszawie, gdzie przez wiele lat pełniła funkcję zastpcy dyrektora szkoły.

Jako dyrektorka HR jednej z najwikszych grup inwestycyjnych w Polsce, współtworzyła Akademię Talentów, dbała o szkolenia pracowników, rekrutowanych kandydatów do stanowisk dobierała przede wszystkim wedle potencjału (nie tylko zdobytej już wiedzy). Organizowała również obozy dla dzieci i młodziey.

Dzisiaj dzieli swój czas między biznes a doradztwo edukacyjne. Bierze udział w licznych projektach biznesowych i edukacyjnych.

Pragnie wspierać młodych ludzi w wyborze cieki edukacyjnej – by wiadomy wybór naleał naprawdę do nich. Std zrodził się pomysł TalentMap. Wierzy, e droga do sukcesu płynie z partnerskiego traktowania i poszanowania kadego człowieka – a wic takwiadomoci talentów, potencjału i motywacji, niezalenie od wieku czy wykształcenia.