Ewa Pertkiewicz

Język Polski

Wykształcenie: tytuł magistra filologii polskiej (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego), organizator kultury (CSW, Warszawa), manager kultury (CSW, Warszawa), nauczycielka dyplomowana.

Doświadczenie zawodowe: Uczy w warszawskich szkołach od 2008 r. – aktualnie prowadzi klasy szkoły podstawowej, zajmuje się też nauczaniem obcokrajowców, pracowała w warszawskich gimnazjach i liceach.

O sobie: Mój zawód, jak zawsze powtarzam, był wyborem serca. Praca z młodzieżą i dziećmi daje mi dużą satysfakcję. Lubię rozmawiać o literaturze, poszukiwać nowych znaczeń, pokazywać, że lekcje języka polskiego to nie tylko czas nauki, lecz także czerpania inspiracji. Ogromną przyjemność sprawia mi nauczanie obcokrajowców, które pozwala spojrzeć na nasz język ojczysty z perspektywy różnych kultur i językowych doświadczeń.

Często pracuję metodami aktywizującymi. Praca w grupach otwiera uczniów na samodzielne interpretowanie i analizowanie tekstu, daje możliwość twórczego działania, pozwala poczuć się odkrywcą. Dzięki temu zyskują zarówno wiedzę, jak i umiejętności, które na pewno przydadzą się w dorosłym życiu.

W wolnym czasie chętnie sięgam po książki, chodzę do teatru lub kina. Moją wielką pasją jest sport, który pozwala oderwać się od codziennych trosk i cudownie zrelaksować; podróże i odkrywanie kolejnych pięknych włoskich miast.