Anna Piasecka

Język Polski

Wykształcenie
Tytuł magistra uzyskany na Wydziale Filologii Polskiej UW.

Doświadczenie zawodowe
Nauczycielka w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, współpracowała z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW przy zajęciach z metodyki nauczania języka polskiego

W nauczaniu najistotniejsza jest dla mnie indywidualna relacja z uczniem i to, w jaki sposób moje zajęcia przyczyniają się do jego rozwoju. Dużą wagę przykładam do osadzenia utworów w kontekście historycznym, filozoficznym i artystycznym. Staram się czytać książki, które czytują moi uczniowie, w zamian proponując te, które sama uważam za ważne. Wiedzę zdobytą podczas lekcji wzbogacamy, oglądając ekspozycje muzealne oraz przedstawienia teatralne.

O sobie: Najbardziej cenię sobie twórczość Norwida, Sienkiewicza, Liberta, Baczyńskiego, Herberta, Chestertona, C. S. Lewisa, Bernanosa, Mauriaca. Podziwiam gotyk. Lubię poezję śpiewaną, secesję i muzykę baroku.