Radosław Makowski

Język Polski

Wykształcenie
magister filologii polskiej (2019r.) po studiach na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW; nauczyciel kontraktowy (w trakcie mianowania).

Doświadczenie zawodowe
nauczyciel języka polskiego oraz wychowawca klasy w szkole podstawowej (od 2019 r.); od 2020 r. opiekun, a później także przewodniczący samorządu uczniowskiego.

Ulubiona metoda pracy

W nauczaniu najbardziej lubię bezpośredni kontakt z młodzieżą i możliwość budowania relacji. Bardzo ważne jest indywidualne podejście do podopiecznych. Pozwala to lepiej poznać uczniów, odkryć ich mocne strony. Staram się inspirować młodzież do twórczej pracy i kreatywności, uczę determinacji i konsekwencji, ale także zachęcam do otwarcia się na świat. Humor jest dla mnie istotnym spoiwem relacji.

PASJE: W wolnym czasie lubię mierzyć się z tekstami filozofów takich jak: Victor Frankl, Erich Fromm, Noam Chomsky, Sigmunt Freud, Arthur Schopenhauer czy Friedrich Nietzsche. Poza filozofią nie wyobrażam sobie życia bez muzyki, której nie tylko słucham, lecz także od 15. roku życia hobbistycznie produkuję, wykorzystując komputer (oraz oprogramowanie FL Studio). To moja pasja. Lubię też uprawiać sport lub po prostu oglądam serial czy film. Doceniam estetykę filmów z lat dziewięćdziesiątych, ale również tych współczesnych.