Beata Trędowska

Beata Trędowska

Beata Trędowska Język Polski Powrót Wykształcenie: tytuł magistra uzyskany na Wydziale Filologii Katolickiego Uniwersyte-tu Lubelskiego, absolwentka studiów podyplomowych w Instytucie Badań Literackich PAN oraz kursów z dramy w Instytucie Badań Edukacyjnych....
Dorota Oleszczak

Dorota Oleszczak

Dorota Oleszczak Język Polski, Łacina, Retoryka Powrót Wykształcenie: tytuł magistra filologii polskiej i filologii klasycznej (Wydział Polonistyki i Wydział Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego), ukończone studia doktoranckie na Wydziale Filologii...
Katarzyna Szymańska

Katarzyna Szymańska

Katarzyna Szymańska Język Polski Powrót Wykształcenie: tytuł magistra filologii polskiej uzyskany na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacje: teatrologiczna, pedagogiczna), tutor/coach (Uniwersytet SWPS – studia podyplomowe, specjalizacje:...
Katarzyna Matłacz

Katarzyna Matłacz

Katarzyna Matłacz Język Polski Powrót Wykształcenie: tytuł magistra filologii polskiej i psychologii (Wydział Polonistyki i Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego) Doświadczenie zawodowe: nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Bycie...
Anna Piasecka

Anna Piasecka

Anna Piasecka Język Polski Powrót Wykształcenie: tytuł magistra uzyskany na Wydziale Filologii Polskiej UW. Doświadczenie zawodowe: nauczyciel w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, współpracowała z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW przy zajęciach z metodyki...