fbpx
Beata Trędowska

Beata Trędowska

Beata Trędowska Nauczycielka języka polskiego Wykształcenie: tytuł magistra uzyskany na Wydziale Filologii Katolickiego Uniwersyte-tu Lubelskiego, absolwentka studiów podyplomowych w Instytucie Badań Literackich PAN oraz kursów z dramy w Instytucie Badań Edukacyjnych....
Dorota Oleszczak

Dorota Oleszczak

Dorota Oleszczak Nauczycielka języka polskiego, łaciny i retoryki Wykształcenie: tytuł magistra filologii polskiej i filologii klasycznej (Wydział Polonistyki i Wydział Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego), ukończone studia doktoranckie na Wydziale...
Katarzyna Szymańska

Katarzyna Szymańska

Katarzyna Szymańska Nauczycielka języka polskiego Wykształcenie: tytuł magistra filologii polskiej uzyskany na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacje: teatrologiczna, pedagogiczna), tutor/coach (Uniwersytet SWPS – studia podyplomowe,...
Katarzyna Matłacz

Katarzyna Matłacz

Katarzyna Matłacz Nauczycielka języka polskiego Wykształcenie: tytuł magistra filologii polskiej i psychologii (Wydział Polonistyki i Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego) Doświadczenie zawodowe: nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum....
Anna Piasecka

Anna Piasecka

Anna Piasecka Nauczycielka języka polskiego Wykształcenie: tytuł magistra uzyskany na Wydziale Filologii Polskiej UW. Doświadczenie zawodowe: nauczyciel w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, współpracowała z Wydziałem Nauk Humanistycznych UKSW przy zajęciach z...