Krzysztof Usakiewicz

Język Polski

Wykształcenie
Jestem absolwentem I SLO „Bednarska”, pracę magisterską obroniłem w Kolegium MISH na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyłem studia podyplomowe: Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie SWPS oraz polonistykę dla nauczycieli w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zawodowe
Z edukacją jestem związany od 2016 r. Przez 7 lat pracowałem w społecznym liceum w Warszawie, gdzie przygotowywałem do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Mam uprawnienia egzaminatora maturalnego OKE. Prowadzę zajęcia dla młodzieży ukraińskiej w szkole podstawowej.
Uczyłem języka polskiego jako obcego, prowadziłem warsztaty literackie, organizowałem gry muzealne, byłem mentorem przyszłych nauczycielek i nauczycieli języka polskiego, zajmowałem się copywritingiem, publikowałem w ogólnopolskiej prasie.

Ulubiona metoda pracy
Przedmiot, którego uczę w szkole, nazywany jest „językiem polskim”, prędzej jednak powiedziałbym, że na co dzień zajmuję się opowieściami. Jako nauczyciel bardziej widzę się w roli przewodnika stada niż źródła prawdy objawionej. Podczas lekcji rzetelnie realizuję wymogi obowiązującej podstawy programowej, zarazem jednak staram się, aby prowadzone przeze mnie spotkania odnosiły się do otaczającego nas świata. Wierzę, że nie można dwa razy poprowadzić tej samej lekcji. A tę uznaję za udaną wtedy, kiedy uczniowie i uczennice dowiadują się czegoś ode mnie, ja natomiast uczę się tego i owego od nich.

PASJE
Aby dobrze odpocząć, muszę porządnie się zmęczyć. Niewykluczone, że właśnie dlatego uwielbiam jeździć na rowerze – najlepiej dalekobieżnie, z sakwami i namiotem! Przejechałem niegdyś trasę z Aten do Polski, objechałem wschodni łuk Karpat, podróżowałem po Europie zarówno w warunkach letnich, jak i zimowych.