Beata Trędowska

Język Polski

Wykształcenie
Tytuł magistra uzyskany na Wydziale Filologii Katolickiego Uniwersyte-tu Lubelskiego, absolwentka studiów podyplomowych w Instytucie Badań Literackich PAN oraz kursów z dramy w Instytucie Badań Edukacyjnych.

Doświadczenie zawodowe
Od 1988 roku uczy języka polskiego w liceum im. Lelewela oraz innych warszawskich liceach.

O sobie
Interesuje mnie wszystko, co dotyczy XIX i XX w. Odpoczywam, grając w tenisa.