Renata Stasińska

Język Angielski

Wykształcenie
Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim i glottodydaktyki w Polskiej Akademii Nauk.

Doświadczenie zawodowe
Języka angielskiego uczy od 1996 roku. Prowadzi kursy dla młodzieży i dorosłych, z sukcesami przygotowuje kursantów do egzaminów wstępnych do szkół, liceów z międzynarodową maturą, egzaminów maturalnych i innych egzaminów sprawdzających stopień opanowania języka.
Jest lektorką języka angielskiego i języka polskiego jako obcego, a także tłumaczką przysięgłą oraz redaktorką, tłumaczką i autorką książek dla dzieci i młodzieży (publikowała pod nazwiskiem Renata Stasińska). Nauczanie to jej największa pasja. Przygotowuje autorskie materiały dydaktyczne, chętnie wykorzystuje nowoczesne technologie, a w trakcie zajęć stosuje mnemotechniki.

O sobie
W wolnym czasie przede wszystkim czytam. Interesuję się psychologią, psycholingwistyką i filozofią.