Magda Kuśmierz

Trener, doradca edukacyjno-zawodowy

Socjolog pracy i organizacji, terapeuta motywujący, trener umiejętności społecznych, dyplomowany coach. Na co dzień związana z poradnią Fundacji SAVANT, gdzie prowadzi grupy terapeutyczne i rozwojowe z dziećmi i młodzieżą. Jako trenerka Dialogu Motywującego i członkini MINT – międzynarodowej organizacji zrzeszającej trenerów motywujących – realizuje warsztaty z tego zakresu dla nauczycieli, terapeutów i kadry ośrodków pomocowych.

Jest certyfikowanym trenerem FRIS® – polskiego narzędzia rozwojowego. Przeprowadziła ponad 120 indywidualnych konsultacji edukacyjno-zawodowych oraz analiz zespołowych w oparciu o test FRIS. Realizuje warsztaty dla firm, organizacji i zespołów pedagogicznych by wiedzę płynącą ze znajomości swojego Stylu Myślenia i Działania wykorzystywały do tworzenia efektywnych i zaangażowanych zespołów.

W swojej pracy posługuje się metodyką odwołującą się do zasobów. Nie uznaje słowa deficyt – za to niestrudzenie zachęca do poszukiwania swojej zielonej ścieżki bo jak Arystoteles lubi myśleć, że: “Tam, gdzie krzyżują się Nasz talent i potrzeby świata, znajduje się Nasze powołanie.”