Ewa Voellnagel

Język Niemiecki

Wykształcenie
Tytuł magistra uzyskany na Wydziale Germanistyki UW.

Doświadczenie zawodowe
Od 1992 roku uczy w liceum i gimnazjum języka niemieckiego i polskiego jako obcego, pracowała jako dziennikarka, była wykładowcą wyższej szkoły lingwistycznej.

W pracy chętnie korzystam z technik audiowizualnych oraz sztuczek mnemotechnicznych.

O sobie
Interesuję się psychologią. Chętnie wędruję po górach, kocham zwierzęta.