Tomasz Mrozek

Geografia

Wykształcenie
Tytuł magistra uzyskany na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja: geografia (kartografia), absolwent studiów podyplomowych z przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie pod auspicjami PAN.

Doświadczenie zawodowe
Nauczyciel dyplomowany i wychowawca z wieloletnim doświadczeniem, od 2003 roku uczy w warszawskich gimnazjach i liceach, od lat autor Mazowieckiego Konkursu Kuratoryjnego, współautor i współorganizator wojewódzkiego konkursu wiedzy o starożytnym Rzymie ROMA AETERNA – CAPUT MUNDI, autor projektu „Geografia w obiektywie – na podstawie obrazów lotniczych i satelitarnych”, autor pomocy naukowych wydawanych we współpracy z PWN oraz Wydawnictwem Operon.
Lubi pracować metodami audiowizualnymi. Łączy teorię z praktyką w terenie. Uważa, że w nauczaniu istotna jest osobowość nauczyciela i jego kontakt z uczniami, bo „za nieciekawym człowiekiem nikt nie podąża”.

O sobie
Prywatnie kolekcjoner minerałów, pasjonat dobrego wina, literatury fantasy i gier planszowych.