Małgorzata Wieteska

Biologia

Wykształcenie
Tytuł magistra biologii (Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego), nauczyciel kontraktowy – stopień uzyskany w Zespole Szkół STO na Bemowie.

Doświadczenie zawodowe
Nauczycielka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, od 2008 r. uczy również na lekcjach i kursach prywatnych. Z sukcesem przygotowuje do konkursów kuratoryjnych, olimpiad i matury z biologii. Jednocześnie pracuje w Pracowni Modeli Zwierzęcych Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN.

O sobie
Pomagam uczniom nie tylko w przyswojeniu wiedzy, lecz także w zorganizowaniu pracy, by zdążyli z nauką na czas. Pomagam w opanowaniu materiału, a przede wszystkim pokazuję, jak rozwiązywać różne typy zadań, jak analizować problemy i doświadczenia, wyciągać wnioski, interpretować schematy.

Spotkania zaczynają się wejściówkami sprawdzającymi na bieżąco zdobywaną wiedzę, a kończą rozwiązywaniem zadań. Prowadzone są w oparciu o wykład, oraz metody aktywizujące. Na zajęciach nie brakuje: prezentacji multimedialnych, filmów, animacji komputerowych, grafik, schematów i wszelkich innych pomocy naukowych.

Uwielbiam podróżować, poznawać zarówno miasta, jak i rezerwaty przyrody. Nie znoszę monotonii, również na lekcjach. W wolnych chwilach czytam, uczę się, staram się śledzić nowe odkrycia z dziedziny biologii i biotechnologii.