Katarzyna Troska

Katarzyna Troska

Katarzyna Troska Język francuski Powrót Wykształcenie: Tytuł magistra filologii romańskiej (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego), absolwentka Podyplomowych Studiów w zakresie tłumaczenia prawniczego i sądowego na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu...