fbpx

Renata Czubaj

Biologia

Wykształcenie: tytuł magistra biologii (Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja embriologia), absolwentka Podyplomowego Studium Wychowania Seksualnego na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego; certyfikat tutora  uzyskany po rocznym kursie tutorskim.

Doświadczenie zawodowe: Od 1995 r. nauczycielka w szkołach społecznych – podstawowych, gimnazjach, liceum. Przez 13 lat prowadziła wykłady i zajęcia w Podyplomowym Studium Nauczania Przyrody na UW. Przez 5 lat współpracowała jako redaktor merytoryczny i doradca metodyczny z wydawnictwami WSiP oraz Prószyński i S-ka. Jest autorką m.in. Vademecum gimnazjalisty (Wyd. Kram), zestawu foliogramów dla liceum Biologia (WSiP) oraz współautorką Gimnazjalnego Programu Kształtowania Kompetencji Kluczowych. Akademia przyszłości (WSiP) i Zajęć terenowych. Biologia w gimnazjum (WSiP). W 2018 r. pełniła funkcję przewodniczącej Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. Obecnie uczy w społecznych szkołach podstawowych – Bachmacka i Raszyńska.

O sobie: Kilkoro moich uczniów zostało laureatami i finalistami konkursu biologicznego, ale za swój sukces zawodowy uważam sytuacje, gdy spotykam absolwentów, którzy mówią, że to dzięki mnie wybrali drogę zawodową związaną z biologią lub – po prostu – z lekcji ze mną wynieśli coś ważnego. Moją ulubioną metodą pracy jest rozmowa z uczniem, zadawanie pytań, naprowadzanie, dzięki czemu sam wyciąga wnioski, zauważa pewne zależności itp. Jako klasyczny wzrokowiec lubię pracę z materiałem graficznym – schematami, rysunkami. Wychodzę z założenia, że czasami obraz jest wart więcej niż tysiąc słów.

Zawodowo fascynuje mnie psychologia ewolucyjna, czyli poszukiwanie podłoża biologicznego (w tym ewolucyjnego) zachowań człowieka. W codzienności zawsze towarzyszy mi muzyka: skandynawski jazz, rock progresywny i muzyka Bacha, Vivaldiego, Haendla i Mozarta. Moją wielka miłością są góry – trekking i wspinaczka. Regularnie jeżdżę w Tatry, byłam też w Alpach i Himalajach.