Aleksandra Szalkowska

Geografia

Wykształcenie
Tytuł magistra uzyskany na Wydziale Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu przyrody i ochrony zdrowia oraz administracji i zarządzania Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Doświadczenie zawodowe
Od 2007 roku uczy geografii w prywatnych szkołach, m.in. Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie.

Ogromną satysfakcję sprawia mi możliwość dzielenia się wiedzą oraz rozwijanie zamiłowania do przedmiotu. Chcę zarażać pasją do ciągłego odkrywania nauki, jak również czerpania satysfakcji z życia. Uważam, że każdy może osiągnąć sukces, jeśli tylko w to wierzy i chce nad tym pracować.

O sobie
Lubię podróżować, chodzić po górach i słuchać muzyki. Cieszy mnie odkrywanie nowych pasji.