Aleksandra Stańczak

Aleksandra Stańczak

Aleksandra Stańczak Język Angielski Powrót WykształcenieAbsolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Centrum Europejskie oraz Uniwersytetu Humanistycznego SWPS na kierunku filologia angielska, certyfikowany tutor oraz doradca zawodowy. Doświadczenie...
Renata Stasińska

Renata Stasińska

Renata Stasińska Język Angielski Powrót WykształcenieAbsolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim i glottodydaktyki w Polskiej Akademii Nauk. Doświadczenie zawodowe Języka angielskiego uczy od 1996 roku. Prowadzi kursy dla młodzieży i dorosłych, z...
Mateusz Duchalski

Mateusz Duchalski

Mateusz Duchalski Język Angielski Powrót WykształcenieAbsolwent Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa, języki angielski i niemiecki) oraz Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego...
Jagna Agnieszka Grabowska

Jagna Agnieszka Grabowska

Jagna Agnieszka Grabowska Język Angielski Powrót Wykształcenie Tytuł magistra filologii klasycznej (Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego); absolwentka podyplomowych studiów Dyplomacja Kulturalna (Collegium Civitas); instruktorka medytacji i...