Nauka pisania wypracowań

Kurs dla uczniów klas VI-VIII

Porozmawiaj o tym kursie

1 Step 1
Jestem zainteresowana/y kursem:Zaznacz kursy, które Cię interesują, a nasz pracownik doradzi i odpowie na Twoje pytania oraz przeprowadzi Cię przez proces zapisu na kurs.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Zapraszamy na kurs uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej, którzy mają trudności z kluczowymi umiejętnościami egzaminacyjnymi z języka polskiego. Uczniowie pracują pod opieką doświadczonych nauczycieli i pedagogów w grupach liczących od 3 do 7 osób.

Na kursie przećwiczymy materiał zgodny z wymaganiami egzaminu ósmoklasisty:

  • analizę tekstu: wyszukiwaniem informacji wyrażonych wprost i pośrednio, określanie tematu i głównych myśli tekstu, odróżnianie informacji o faktach od opinii; streszczanie;
  • planowanie kompozycyjny własnej wypowiedzi,  pracę nad stylem i spójnością wypowiedzi;
  • naukę gromadzenia i porządkowania materiału potrzebnego do tworzenia własnej wypowiedzi, w tym szukanie kontekstów literackich i kulturowych;
  • wzbogacenie słownictwa, rozumienie pojęć abstrakcyjnych;
  • uczenie zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów;
  • ćwiczenie długich form wypowiedzi takich jak: rozprawka, opowiadanie, charakterystyka;
  • ćwiczenie krótkich form wypowiedzi np. zaproszenie, podziękowanie, ogłoszenie;
  • interpunkcję i ortografię.

Pokażemy także, jak wykorzystać techniki skutecznego uczenia i aplikacje do nauki języka polskiego.

Celem kursu jest uzyskanie przez uczniów samodzielności i sprawności w pisaniu wypracowań i analizie tekstu, tym samym osiągniecie wysokiego wyniku na egzaminie.

Każde zajęcia trwają 90 minut. Zapewniamy wszystkie materiały.

Termin i format zajęć

Zajęcia odbywają się online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams w czwartek w godz. 18.00-19.30

Terminy zajęć w semestrze letnim – 21/01/2021 – 15/04/2021

zajęcia nie odbywają się: 01/04/2021-06/04/2021

 

Semestr II 12 zajęć 890 zł