Przygotowanie do konkursu kuratoryjnego z biologii 2019/2020

utworzone przez sie 14, 2019Doradztwo edukacyjne, Kursy

W TIM-ie zapewniamy najlepsze przygotowanie do konkursów przedmiotowych.


Poniżej przesyłamy listę tematów, które powinny zostać przerobione przez Uczniów w ramach przygotowań do konkursu kuratoryjnego z biologii 2019/2020. Tematy te zostały podane w oparciu o podręczniki do LO, najlepiej wydawnictwa NOWA ERA część 1 i 2:

Lista zagadnień do konkursu z biologii 2019/2020:

  1. Układ pokarmowy (szczególne uwzględnienie etapów trawienia i enzymów uczestniczących w tym procesie)
  2. Układ oddechowy (szczególne uwzględnienie powiązanie budowy pęcherzyka płucnego i dróg oddechowych z pełnioną funkcją)
  3. Układ wydalniczy  (szczególne uwzględnienie etapów zachodzących w poszczególnych częściach nefronu)
  4. Budowa komórki bakteryjnej, zwierzęcej, roślinnej i grzybowej (szczególne uwzględnienie genoforu, plazmidu, jądra komórkowego, siateczki śródplazmatycznej, aparatu Golgiego, rybosomów, wakuoli, chloroplastów i mitochondriów)
  5. Organizacja DNA w genomie (helisa, nukleosom, chromatyda, chromosom); porównanie budowy i znaczenia DNA i RNA.
  6. Pierwiastki biogenne, makroelementy, mikroelementy, witaminy – znaczenie dla organizmu człowieka, źródła, objawy niedoboru.
  7. Znaczenie wody dla organizmów w oparciu o jej właściwości fizyczno-chemiczne.
  8. Budowa i znaczenie wybranych węglowodanów dla organizmów (glukoza, fruktoza, sacharoza, laktoza, skrobia, glikogen, celuloza, chityna).
  9. Budowa i znaczenie wybranych lipidów dla organizmów (fosfolipidy, cholesterol).
  10. Budowa, klasyfikacja i znaczenie biologiczne białek oraz ich właściwości fizyczne (koagulacja i denaturacja).

 

Tutaj możesz zapoznać się z listą lektur, które przygotowaliśmy jako przygotowanie do konkursu kuratoryjnego z historii.