Jak rozegrać konkursy historyczne w szkole podstawowej?

utworzone przez sie 29, 2022Kursy

Konkurs historyczny kuratoryjny i olimpiada historyczna juniorów organizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne są najbardziej prestiżowymi konkursami na poziomie szkoły podstawowej. Tytuły laureata lub finalisty przynoszą dodatkowe punkty rekrutacyjne do szkół wyższego szczebla.

Warto w nich startować od wczesnej klasy szóstej, aby w siódmej czy w ósmej stać się finalistą (i otrzymać dodatkowe punkty) a nawet laureatem (by w przypadku konkursu kuratoryjnego o zasięgu wojewódzkim być zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu). Wcześniejsze próby dają większe szanse na sukces. Jeśli jednak tak się nie stanie to warto potraktować je jako trening i sprawdzić swoje umiejętności niezbędne w najwyższej stawce, na przykład podczas egzaminu ósmoklasisty –  metody uczenia się, zapamiętywania dużej partii materiału, opanowania stresu, czytania zadań ze zrozumieniem itp.

Zakres konkursu kuratoryjnego zawarty w regulaminie jest stały, ale w każdym roku zmienia się temat wiodący. Pierwszy etap szkolny odbywa się pod koniec października. https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=387&Itemid=470

Olimpiada historyczna juniorów: http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl/informacje-ogolne/regulamin . Zawody I stopnia, czyli eliminacje szkolne olimpiady historycznej juniorów odbywają się w połowie października.

 

Warto zwrócić uwagę na równoległy z kuratoryjnym konkurs tematyczny o zasięgu ogólnopolskim organizowanym przez kuratorów oświaty pt. „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”, ponieważ za ten konkurs uczeń również otrzymuje dodatkowe punkty w rekrutacji (laureat 7 punktów, finalista 5 punktów). Co prawda w roku szkolnym 2022/2023 temat przewodni pt. “O Niepodległość i Granice Rzeczypospolitej 1887-1922” obejmuje inny niż zazwyczaj okres dziejów to uczniowie klas od czwartej do ósmej mogą się pokusić o uczestnictwo. Co istotne, że zakresy tematyczne poszczególnych lat są inne a punkty laureata lub finalisty są sumowane.

Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego http://www.losyzolnierza.pl/ . Etap szkolny Losów Żołnierza i Dziejów Oręża polskiego oraz olimpiada historyczna juniorów startuje w połowie listopada.

 

Uczniowie szkół podstawowych na Mazowszu zainteresowani historią, geografią a przede wszystkim przygodą mogą spróbować swoich sił w interdyscyplinarnym Konkursie Wiedzy o Mazowszu (laureat otrzymuje 3 punkty). Konkurs składa się z dwóch części: przygotowanie projektów edukacyjnych przez kilkuosobowy zespół oraz samodzielne wykazanie się wiedzą. To interesujący konkurs, który daje okazję do współpracy uczestników od postawienia celu przez research, akcje, samodzielne przygotowywanie potrzebnych materiałów, okazje podejmowania decyzji, organizację momentu finalnego i przygotowanie prezentacji podsumowującej. Ale też do wykorzystania umiejętności IT posiadanych przez wielu uczniów, które rzadko są premiowane w karierze szkolnej. Temat przewodni projektów w roku szkolnym 2022/2023 to Zielone Mazowsze”.

Konkurs wiedzy o Mazowszu w połowie września wymaga zgłoszenia u Organizatora, projekt jest realizowany zwykle do końca grudnia, w drugim semestrze rozpoczyna się 3-etapowa część wiedzowa.

Konkurs Wiedzy o Mazowszu: https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=99&Itemid=494

 

 

Jeśli pomimo wysiłków uczniom szóstej i siódmej klasy nie udało się przejść do kolejnych etapów, to warto jeszcze wykorzystać włożoną pracę i wiedzę w konkursie interdyscyplinarnym „Splatane losy Polski i Wielkiej Brytanii”, który ma charakter wojewódzki (3 punkty dla laureata). Swoją wiedzę wystarczy rozszerzyć o elementy kultury krajów anglosaskich.

Zgłoszenia są dokonywane w marcu a etap szkolny odbywa się w kwietniu. Zakres materiału konkursów można znaleźć na stronach prowadzonych przez organizatorów. https://szkola-mentis.edu.pl/wp-content/uploads/2022/01/Wojewodzki-konkurs-wiedzy2.pdf

 

Uczniowie mogą wykazać się również w innych konkursach, olimpiadach czy turniejach.

Zobacz kursy w TIM: